SBF kommenterade Missbruksutredningen hos SKL – updaterad med PowerPoint-presentationer

Svenska Brukarföreningen var i måndags inbjudna att kommentera Missbruksutredningen hos SKL (Statens Kommuner och Landsting).

Det var en välfylld sal där Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz tillsammans med Camilla Svenonius från RFHL framförde sina olika synpunkter på utredningen, förutom andra talare kring närliggande ämnen.

Efter en kort introduktion av SBFs historia och syfte uttryckte Stålenkrantz stöd för MIssbruksutredningens slutsats att huvudmannaskapet för att beroendevården ska ligga hos landstingen. Något som SBF är relativt ensamma om. Detta för att tydliggöra samspelet mellan kommun (boende/jobb) och landsting (sjukvård). Allt enligt normaliseringsprincipen, att det inte ska ske någon negativ särbehandling för personer som använder narkotiska preparat.

Svenska Brukarföreningen var i måndags inbjudna att kommentera Missbruksutredningen hos SKL (Statens Kommuner och Landsting).

Det var en välfylld sal där Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz tillsammans med Camilla Svenonius från RFHL framförde sina olika synpunkter på utredningen, förutom andra talare kring närliggande ämnen.

Efter en kort introduktion av SBFs historia och syfte uttryckte Stålenkrantz stöd för MIssbruksutredningens slutsats att huvudmannaskapet för att beroendevården ska ligga hos landstingen. Något som SBF är relativt ensamma om. Detta för att tydliggöra samspelet mellan kommun (boende/jobb) och landsting (sjukvård). Allt enligt normaliseringsprincipen, att det inte ska ske någon negativ särbehandling för personer som använder narkotiska preparat.

Anledningen till SBFs ställningstagande är att många behöver inte stöd från socialtjänsten. De vill gå direkt till sjukvården, något som också utredare Gerhard Larsson nämner i sin rapport. Varför ska någon som är beroende av läkemedel kunna söka hjälp hos sjukvården medan vårt medlemskollektiv tvingas gå genom socialen? Något som spelar stor roll när det gäller stigmatisering och diskriminering.

Istället skulle socialarbetare då kunna frigöras från sina kontor och ut på gatan där de kanske tom skulle kunna bli våra advokater.

En annan viktig skillnad är att vården till skillnad mot soc måste arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Att soc skickar klienter till Scientologikyrkan är svar nog.

Svenonius menade istället att den kunskap som finnns i kommunerna då skulle gå förlorad. SBF kontrade med att sjukvården istället kan remittera till specialister, på samma sätt som äldrevården gör idag.

Berne berättade också om fall där människor tagit livet av sig eller dött av en ofrivillig överdos direkt efter att de skrivits ut underhållsprogram mot sin vilja. Det primära bör vara att rädda liv, inte att sluta knarka. Oavsett om det handlar om Narcan eller sprutrum. Ideologier och politik ska alltid komma i andra hand.

SBF stödjer idén att överföra vissa delar av beroendevården till primärvården och husläkare och att starta mer nischade underhållsprogram istället för masskoncentrationer på stora kliniker. 

Samma sak med sprututbyten. SBF stödjer utredningens förslag att det ska bli lättare att starta ett sådant program. Handelsförbudet måste bort så apoteken åter igen kan börja sälja rena verktyg. Något som är ännu mer aktuellt med tanke på den tickande hälsobomben med hepatit C.

Av någon outgrundlig anledning så är harm reduction kontroversiell när det gäller beroende/narkotika, medan den är fundamental i övrig sjukvård. Detta är pga att det finns andra skäl som ligger bakom åsikter om vårt kollektiv. Det kan dröja flera år innan man söker hjälp. Ska man då inte kunna skydda sig mot blodsmittor och infektioner?

En annan sak som togs upp var behovet av en missbruksombudsman som kunde finnas till för att hjälpa till med vad individer hade behov av, istället för tvärtom. Att man ska påtvinga massa kontroller för att få tillgång till vård.

Frustrationen var tydlig emellanåt på att ingen lyssnar på oss, medan om en “expert” säger exakt samma sak höjer man på ögonbrynen. Den erfarenhet som vi har måste man leva sig till, den går inte att få genom att studera.

Till sist berördes Larssons förslag att smälta samman LPT och LVM vilket SBF just nu granskar för att ta ställning till. Den dag då andra grupper kan tvångsvårdas pga deras livsstil/beteende, tex överviktiga eller diabetiker, då kommer också SBF stödja LVM. Det finns däremot problem med LPT också, speciellt angående rättssäkerheten.

Som avslutning hoppades SBF att vi kan hitta en tredje väg istället för att hela tiden hålla på att stånga huvuden med andra. En möjlighet att skapa något nytt. Våga vara kreativa!

 

%d bloggare gillar detta: