World Hepatitis Day

Den 28:e juli markerades för första gången World Hepatitis Day av FN.

Förenta Nationerna beskriver hepatit C som en tidsinställd bomb pga den långa inkubationstiden och skada på individen.

Miljontals av människor smittas varje år med HCV. Till skillnad mot hepatit A och B existerar inget vaccin mot C-varianten.

Tillgång till dyrsam läkemedelsbehandling saknas också i många länder.

Ett tema som flera harm reduction-grupper lyfte fram denna gång var just att sänka priserna för behandling i östeuropa och centralasien.

Dagen har anordnats av World Hepatitis Alliance sedan 2007, men fick 2010 globalt stöd från Världshälsoorganisationen.

Den 28:e juli markerades för första gången World Hepatitis Day av FN.

Förenta Nationerna beskriver hepatit C som en tidsinställd bomb pga den långa inkubationstiden och skada på individen.

Miljontals av människor smittas varje år med HCV. Till skillnad mot hepatit A och B existerar inget vaccin mot C-varianten.

Tillgång till dyrsam läkemedelsbehandling saknas också i många länder.

Ett tema som flera harm reduction-grupper lyfte fram denna gång var just att sänka priserna för behandling i östeuropa och centralasien.

Dagen har anordnats av World Hepatitis Alliance sedan 2007, men fick 2010 globalt stöd från Världshälsoorganisationen.

För mer information om World Hepatitis Day se Wikipedia.