Pressmeddelande: Brukardagen uppmärksammas i Sverige

Pressmeddelande från Svenska Brukarföreningen

För omedelbar publicering

2011-07-21

Brukardagen uppmärksammas i Sverige

Svenska Brukarföreningen och dess lokalföreningar runtom i landet anordnar den 21 juli
Brukardagen.

På ett INPUD möte i Warszawa 2007 så beslöt 30 brukarföreningar från lika många länder att 21 juli ska vara dagen då vi hedrar och minns döda kamrater.

I år så håller Brukarföreningen manifestation i fyra städer i Sverige (Göteborg, Lund, Stockholm, och Umeå). I Stockholm och Lund kommer våra lokalföreningar att plantera träd på plats tilldelad av parkförvaltningen – vi kommer sedan varje år 21 juli samlas på platsen och se trädet växa sig starkare vilket i sig är symboliskt för kampen SBF för om att narkotikapolitiken i första hand måste fokusera på att rädda liv.

Pressmeddelande från Svenska Brukarföreningen

För omedelbar publicering

2011-07-21

Brukardagen uppmärksammas i Sverige

Svenska Brukarföreningen och dess lokalföreningar runtom i landet anordnar den 21 juli
Brukardagen.

På ett INPUD möte i Warszawa 2007 så beslöt 30 brukarföreningar från lika många länder att 21 juli ska vara dagen då vi hedrar och minns döda kamrater.

I år så håller Brukarföreningen manifestation i fyra städer i Sverige (Göteborg, Lund, Stockholm, och Umeå). I Stockholm och Lund kommer våra lokalföreningar att plantera träd på plats tilldelad av parkförvaltningen – vi kommer sedan varje år 21 juli samlas på platsen och se trädet växa sig starkare vilket i sig är symboliskt för kampen SBF för om att narkotikapolitiken i första hand måste fokusera på att rädda liv.

I Göteborg kommer man genomföra en ljusmanifestation i Johanneskyrkan med flera olika talare medan Umeå håller en sammankomst på Rådhustorget.

Dagen uppmärksammas på många ställen i Europa och världen. I Tyskland deltar tex 50 städer med olika aktiviteter.

INPUD står för The International Network of People who Use Drugs och och är en rörelse bestående av människor som har använt eller använder narkotika. De stödjer The Vancouver Declaration som kräver respekt för brukares mänskliga rättigheter och stödjer åtgärder baserade på harm reduction.

Kontakt:
Berne Stålenkrantz, ordförande Svenska Brukarföreningen
0705-357645
berne.stalenkrantz@svenskabrukarforeningen.se

Christina Paulsrud, ordförande Stockholms Brukarförening
0736-311490
christina.paulsrud@brukarforeningen.se

Mikael Johansson, ordförande Skånes Brukarförening
0734-27 34 97
mikael.johansson@svenskabrukarforeningen.se

Petra Sonesson, ordförande Göteborgs Brukarförening
0769-481233
petra.klingberg@brukarforeningen.se

Kari Leikko, ordförande Umeås Brukarförening
0706-008402
kari.leikko@brukarforeningen.se

Svenska Brukarföreningen (SBF) är en ideell organisation som stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatmissbruk eller andra droger.

Hemsida:
http://www.svenskabrukarforeningen.se/

%d bloggare gillar detta: