SBF publicerar klinikers (lokala) kontrakt och regler

KOMMENTARER OCH FÖRSLAG OM HUR ATT KOMMA TILL RÄTTA MED OCH FÖRBÄTTRA VÅR SITUATION ÖNSKAS. SKRIV FÖRSLAGEN I KOMMENTARSFÄLTET EL VIA eMail: info@svenskabrukarforeningen.se 

SBF protesterar mot alla kliniker som använder sig av "kontrakt" som brukare måste underkasta sig för att få en livräddande behandling – följ Socialstyrelsens föreskrifter, dom räcker gott och väl och går inte att avtala bort! Vi uppmanar brukare att inte skriva under några nya kontrakt innan vi fått svar från Socialstyrelsen om vad som är OK! 

KOMMENTARER OCH FÖRSLAG OM HUR ATT KOMMA TILL RÄTTA MED OCH FÖRBÄTTRA VÅR SITUATION ÖNSKAS. SKRIV FÖRSLAGEN I KOMMENTARSFÄLTET EL VIA eMail: info@svenskabrukarforeningen.se 

SBF protesterar mot alla kliniker som använder sig av "kontrakt" som brukare måste underkasta sig för att få en livräddande behandling – följ Socialstyrelsens föreskrifter, dom räcker gott och väl och går inte att avtala bort! Vi uppmanar brukare att inte skriva under några nya kontrakt innan vi fått svar från Socialstyrelsen om vad som är OK! 

Föreningens huvudståndpunkt är att substitutionsbehandlingen räddar liv och hjälper oss tillbaka in i samhället. Tyvärr finns det ett regelverk kring många kliniker som vi anser strider mot SoS föreskrifter (se kontrakt). Reglerna försvårar ett gott samarbete mellan patient och vårdgivare och därför försämrar möjligheten till en positiv allians.

De förändringar SBF vill få till stånd i detta samanhang och de frågor vi vill diskutera med kliniker kan sammanfattas enligt nedan.

 • Vi vill att verksamheten skall arbeta för att sätta patienten i centrum.
 • Vi vill att generella regler och kontrakt byts för en ökad individuell bedömning.
 • Vi vill att verksamheten utvecklar sitt kvalitetsarbete tillsammans med SBF i ett kvalitetsråd.
 • Vi vill att brukarens behov skall gå före administrationens
 • Vi vill att rehabilitering får företräde framför kontroll
 • Vi vill bidra med våra synpunkter och erfarenheter för att förbättra innehåll och bemötande

Om någon är intresserad av Svenska Brukarföreningens brukarråd – kontakta oss på 08-208070 så kan vi diskutera frågan.

Viktigt att komma ihåg är att dessa kontrakt är lokala, många kliniker har inga kontrakt över huvudtaget.

Om du vill läsa vad de aktuella och enda bindande föreskrifterna från Socialstyrelsen säger, klicka här.

Vi har lämnat över en kopia av dessa dokument till Socialstyrelsens tillsynsenheter.

Några exempel på kraven:

 • avsäga sig sekretess och tystnadsplikt
 • man ska ha tillgång till en telefonsvarare.
 • man får inte vistas på vissa platser.
 • man ska be om lov för att få åka på semester
 • oannonserade hembesök
 • utskrivning p.g.a. att man är misstänkt för narkotikabrott utan att ha blivit dömd.

Ladda hem dokumenten från listan nedanför.

Har ni en kopia av dessa "kontrakt" skicka dem gärna till oss på info@svenskabrukarforeningen.se

%d bloggare gillar detta: