Uppmaning att upphöra kriminalisera IDU

I denna video beskriver brukargrupper, läkare och aktivister hur Thailands kriminalisering av drogbruk utsätter personer som injicerar droger (Injecting Drug Users) för fara att smittas av HIV genom att förhindra harm reduction åtgärder.

I denna video beskriver brukargrupper, läkare och aktivister hur Thailands kriminalisering av drogbruk utsätter personer som injicerar droger (Injecting Drug Users) för fara att smittas av HIV genom att förhindra harm reduction åtgärder.

%d bloggare gillar detta: