Stockholms kommunfullmäktige röstade ja till sprututbyte i Stockholm

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade idag (måndag) att huvudstaden ska få ett sprututbyte.

Det betyder att Sverige ämtligen ansluter sig till resten av civiliserade Europa där man sedan 20-30 år redan infört sprututbyten för att reducera lidande, minska smittspridning och skydda personer som injicerar från blodburna sjukdomar.

Sedan KD svängt i frågan röstade alla partierna i Stadshuset, förutom Moderaterna, ja till förslaget. Försöket ska pågå i fyra år och sedan utvärderas.

Frågan har länge varit ute på remiss då Moderaterna försökt fördröja beslutet så långt det bara går.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade idag (måndag) att huvudstaden ska få ett sprututbyte.

Det betyder att Sverige ämtligen ansluter sig till resten av civiliserade Europa där man sedan 20-30 år redan infört sprututbyten för att reducera lidande, minska smittspridning och skydda personer som injicerar från blodburna sjukdomar.

Sedan KD svängt i frågan röstade alla partierna i Stadshuset, förutom Moderaterna, ja till förslaget. Försöket ska pågå i fyra år och sedan utvärderas.

Frågan har länge varit ute på remiss då Moderaterna försökt fördröja beslutet så långt det bara går.

FN, EU, Världshälsoorganisationen WHO, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet anser att sprututbyten begränsar spridningen av sjukdomar och inte ökar missbruket.

Var sprututbytet kommer att placeras är oklart men öppettiderna kommer att vara generösa.

Frågan är hur många sjukdomar man kunde ha förhindrat från att spridas om man infört detta för tio år sedan…