Fortsatt smittspridning med hepatit bland personer som injicerar

Smittskydssinstitutet skriver att statistik för 2010 visar på fortsatt hög nivå av hepatit-infektioner i Sverige.

Under 2010 rapporterades 1944 fall av hepatit C. 2009 rapporterades 2215 nya fall medan 2008 var siffran 2519. 2094 smittades 2007 medan 1924 drabbades 2006.

Hepatit C-viruset sprids framför allt bland användare som injicerar narkotika och orsakar en inflammation i levern. I många fall märker bärarren inte av några sjukdomssymtom alls, utan kan behöva dyr och plågsam vård först 10-20 år efter infektionstillfället.

Smittskydssinstitutet skriver att statistik för 2010 visar på fortsatt hög nivå av hepatit-infektioner i Sverige.

Under 2010 rapporterades 1944 fall av hepatit C. 2009 rapporterades 2215 nya fall medan 2008 var siffran 2519. 2094 smittades 2007 medan 1924 drabbades 2006.

Hepatit C-viruset sprids framför allt bland användare som injicerar narkotika och orsakar en inflammation i levern. I många fall märker bärarren inte av några sjukdomssymtom alls, utan kan behöva dyr och plågsam vård först 10-20 år efter infektionstillfället.

80 procent av dem som har hepatit C får den kroniskt, av dessa utvecklar 30 procent skrumplever eller levercancer. Det finns en hepatit C-behandling med interferon, som kostar 15 000 kr per person i månaden enbart för läkemedlet. En behandling kan pågå i upp till 18 månader.

Under 2010 rapporterades också 125 fall av nya hepatit B-infektion vilket är ungefär på samma nivå som 2009 då 112 fall rapporterades. Mindre utbrott av hepatit B ses framför allt bland intravenösa brukare. Detta tyder på att det är svårt att nå dessa med vaccination. Något som skulle kunna förändras om sprututbyten infördes nationellt.

En ren spruta är alltid bättre än en smutsig spruta! Principen är den samma som existerar i all sjukvård som bedrivs i Sverige.

Debattartiklar författade av SBF om rätten till smittskydd: