Fängelseuppror i Libanon

Video från HCLU om fängelseuppror i Libanon. Filmen spelades in i samband med IHRA:s konferens i staden.

Fängelset Roumieh var byggt för 1500 intagna, men ofta vistas 5500 personer i byggnaden. Det betyder 30-35 intagna / cell.

Video från HCLU om fängelseuppror i Libanon. Filmen spelades in i samband med IHRA:s konferens i staden.

Fängelset Roumieh var byggt för 1500 intagna, men ofta vistas 5500 personer i byggnaden. Det betyder 30-35 intagna / cell.