Ett steg närmare sprutbyten i Stockholm

I onsdags tog borgarrådsberedningen ställning för ett sprututbyte i Stockholm stad.

Alla partier i stadshuset, förutom (M), är nu eniga kring ett förslag.

Tidigare har landstinget sagt ja till att ansöka hos Socialstyrelsen om att få dela ut rena sprutor på försök i Stockholm.

Nästa vecka ska det frågan upp i huvudstadens kommunstyrelse och den 23 maj sker omröstning i kommunfullmäktige.

Det betyder att ett sprututbytesprogram kan vara igång tidigast i slutet av året.

Flera andra landsting rutom i landet förbereder också ansökningar.

I onsdags tog borgarrådsberedningen ställning för ett sprututbyte i Stockholm stad.

Alla partier i stadshuset, förutom (M), är nu eniga kring ett förslag.

Tidigare har landstinget sagt ja till att ansöka hos Socialstyrelsen om att få dela ut rena sprutor på försök i Stockholm.

Nästa vecka ska det frågan upp i huvudstadens kommunstyrelse och den 23 maj sker omröstning i kommunfullmäktige.

Det betyder att ett sprututbytesprogram kan vara igång tidigast i slutet av året.

Flera andra landsting rutom i landet förbereder också ansökningar.