Fallbeskrivning; Min väns läkare dog

Min vän är 76 år gammal och har sedan en tid tillbaka haft Metadon utskrivet på recept av läkare. Så långt jag vet/förstå och är insatt, så har metadon blivit utskrivet till min vän efter flera olika prövade alternativ och för att han haft stora problem med ångest, socialt liv och på olika vis blir socialt handikappad och får livet otroligt nedsatt på grund av en sorts psykisk ohälsa.

Metadon har uppenbarligen fungerat väldigt bra och har kunnat avstyra de djupa negativa och psykiska obehagen.

För en kort tid sedan blev det så att min väns doktor dog. Det här innebar självklart att min väns recept också “dog”. Lösningen syntes väldigt enkel och innebar att söka upp doktor som granskade den tidigare utskrivningen.

Min vän fick tämligen omgående en remiss till ytterligare en doktor som skulle vara lite mer specialiserad på just metadon. Det såg ut som att systemet skulle fungera och att lösningen var enkel.

Min vän är 76 år gammal och har sedan en tid tillbaka haft Metadon utskrivet på recept av läkare. Så långt jag vet/förstå och är insatt, så har metadon blivit utskrivet till min vän efter flera olika prövade alternativ och för att han haft stora problem med ångest, socialt liv och på olika vis blir socialt handikappad och får livet otroligt nedsatt på grund av en sorts psykisk ohälsa.

Metadon har uppenbarligen fungerat väldigt bra och har kunnat avstyra de djupa negativa och psykiska obehagen.

För en kort tid sedan blev det så att min väns doktor dog. Det här innebar självklart att min väns recept också “dog”. Lösningen syntes väldigt enkel och innebar att söka upp doktor som granskade den tidigare utskrivningen.

Min vän fick tämligen omgående en remiss till ytterligare en doktor som skulle vara lite mer specialiserad på just metadon. Det såg ut som att systemet skulle fungera och att lösningen var enkel.

Den doktor som tog emot min vän uttryckte det som att det fanns en lösning och att min vän inte skulle oroa sig. Läkaren hade dock troligtvis varit i kontakt med den som i sin tur står över honom i “rang” och det innebar att någon utskrivning av preparatet skulle inte alls underlättas.

Svaret som erhölls blev att: läkaren hade inget intresse av att “underhålla min väns missbruk”! Möjligt kunde det finnas en smal chans att få en “avvänjning” och sedan inget alls.

Det jag tycker mig förstå, är att metadon är en mentalt beroendeskapande substans men som på grund av det mentala beroende också påverkar fysiskt till slut. Jag vet att det inte handlar om missbruk, utan ett brukande, precis som vilken receptbelagd medicin som helst.

Min vän har hög ålder och redan tidigare problem med sin hälsa, fysiks och psykiskt. Däremot inte på något vis som gör personen udda eller att denne skiljer sig i beteende för övrigt, då allt är under kontroll. Det var just här medicinen var ett så bra alternativ.

Jag ser det inte som MISSBRUK, utan BRUK av en fungerande medicin. Min vän håller sig strikt till receptet och är helt införstådd med att det är en lite annorlunda medicinering men en medicinering som verkligen fungerar och möjliggör ett liv innehållande både sociala kontakter, fysisk aktivitet och kvalitéer han annars går helt miste om.

Just nu, så sitter/ligger min vän ensam, totalt uppgiven med ett för honom ofantligt problem, utan medicinering, utan hjälp, utan läkarvård som förstår, utan alla möjligheter och befinner sig i en väldigt utsatt situation som faktiskt är otroligt förnedrande.

Dessutom vill jag personligen tycka att vid en ålder av 76 år, så måste det finnas en förstående läkarkår som inte  fastnat på “missbruk” eller som med alla tillgängliga kommentarer och ibland obegriplig retorik gör allt för att inget recept skall kunna erhållas. Är jag även lite verklighetsförankrad, så har min vän inte många år kvar och bara det skulle egentligen vara orsak nog för att han skulle kunna få må bra den sista tiden.

%d bloggare gillar detta: