Klinik i nära samarbete med polisen igen

Det händer gång efter gång!

Nu är det opiatkliniken i Hudiksvall som har brustit mot de etiska regler som sjukvården ska arbeta under. Dom har ett regelbundet samarbete med Polisen. Men Brukarna har inte skrivit under någon fullmakt där dom ger kliniken rätt att bryta tystnadsplikten.

Det händer gång efter gång!

Nu är det opiatkliniken i Hudiksvall som har brustit mot de etiska regler som sjukvården ska arbeta under. Dom har ett regelbundet samarbete med Polisen. Men Brukarna har inte skrivit under någon fullmakt där dom ger kliniken rätt att bryta tystnadsplikten.

Det är Jag som patient som äger rätten att bestämma vem min läkare, sjuksyrra eller annan ska få tala med. Men oavsett om kliniken skulle lägga fram en fullmakt så ska dom informera oss om vad det innebär att avsäga sig den rätten.

I socialstyrelsens föreskrifter står det att kliniken ska ha samarbete med socialtjänsten, det är något vi idag inte har så mycket att säga till om. Tyvärr så informerar klinikerna inte oss om våra rättigheter vilket är mycket medvetet från deras sida, dom har makten och den utnyttjar dom för att hålla “ordning” på oss. Vi ska veta vår plats, dom har dosen.

Vidare så har kliniken namngivit vissa platser som är förbjudna att vistas på. Ingen har rätt att förbjuda oss från att vistas var helst vi vill, förutom på privata områden och militära områden.

Kliniken har också använt naken kroppsbesiktning för att leta efter stickmärken. Detta är något vi redan JK-anmält när det hände i Skellefteå. Då fick vi rätt och de tvingades att backa ner.

DET ÄR NOG NU! Ensam svag, tillsammans stark!

 

%d bloggare gillar detta: