OBS VIKTIGT MEDDELANDE! – Tipsa SBF om avarter och felbehandlingar!

Hej, med anledning av sista dagarnas tragiska händelser främst då med det som hänt Anna, men också intyget från Rosenlundskliniken i Stockholm, så ber vi er nu om hjälp!

Om ni har eller känner till ngn kliniks regler och har det på papper, i Word el Pdf-format och/el har undertecknat ngt kontrakt, blivit/känner till ngn felbehandling/uteslutning, ngn kollektiv bestraffning (se länk) el i värsta fall ett dödsfall efter uteslutning alt blivit nekad substitutionsbehandling, kontakta då oss omgående (se kontaktuppgifter nedan).

Hej, med anledning av sista dagarnas tragiska händelser främst då med det som hänt Anna, men också intyget från Rosenlundskliniken i Stockholm, så ber vi er nu om hjälp!

Om ni har eller känner till ngn kliniks regler och har det på papper, i Word el Pdf-format och/el har undertecknat ngt kontrakt, blivit/känner till ngn felbehandling/uteslutning, ngn kollektiv bestraffning (se länk) el i värsta fall ett dödsfall efter uteslutning alt blivit nekad substitutionsbehandling, kontakta då oss omgående (se kontaktuppgifter nedan).

Ifall kontraktet/reglerna/felbehandlingen på på ngt sett bryter mot Socialstyrelsens föreskrifter så kommer SBF anmäla det till Socialstyrelsens tillsynsenhet. För 2 år sedan gjorde vi en anmälan mot Skellefteås opiatklinik – vi fick då rätt på ett antal punkter vilket ledde till att Socialstyrelsen gjorde en tillsyn och krävde sedan förändringar! Att höja rösten gemensamt gör faktiskt skillnad.

I en av SBF:s målsättningsparagrafer står det:
“Vi motsätter oss därmed och ämnar aktivt arbeta mot varje form av tvång och repression där sådant förekommer i samband med behandling eller annorstädes och vi betonar att samhället och de ansvariga för vår behandling skall göra en sträng åtskillnad mellan vård och narkotikabekämpning. Narkomanvård får ej avvika från de andra former av hälsovård som samhället erbjuder”

Nämnda paragraf styr det mesta av vårt jobb – att motarbeta all form av kollektivisering till förmån för individualisering i de frågor som rör vård eller annorstädes. Allt ska bygga på individens önskningar. Att avslöja avarter inom vården är en förlängning av ovan paragraf, att SBF ska synligöra alla former av avarter på vår hemsida, i artiklar och rapporter till myndigheter och departement. För att lyckas med detta uppdrag så krävs det att vi av ER får information om var, när och hur.

eMaila:
watchdog@svenskabrukarforeningen.se
post till:
Svenska Brukarföreningen
Kammakargatan 47
11124 Stockholm
Tel:
08-208070

Anmälan och Socialstyrelsens svar kan du läsa här!

Solidaritet och organisering leder till förändringar – ensam svag, tillsammans stark
“INGET OM OSS UTAN OSS”

%d bloggare gillar detta: