Metadonprogram i Afrika

Med hjälp från den amerikanska regeringen har det första metadonprogrammet i Afrika söder om Sahara öppnats upp.

Medan heroin inte är så vanligt i Afrika har ändå användningen ökat i t.ex. Tanzanias portstäder. Leder som används för smuggling av drogen från Afghanistan till Europa. En orsak kan var att kurirer betalas i heroin.

Sjukhuset i Dar es Salaam har fått hjälp från San Francisco-baserade Pangaea Global AIDS Foundation med programmet. Finansiering sker genom en federal amerikansk fond för att bekämpa HIV.

Tanzania har idag uppskattningsvis 25.000 personer som injicerar, varav 40 procent har H.I.V.

Med hjälp från den amerikanska regeringen har det första metadonprogrammet i Afrika söder om Sahara öppnats upp.

Medan heroin inte är så vanligt i Afrika har ändå användningen ökat i t.ex. Tanzanias portstäder. Leder som används för smuggling av drogen från Afghanistan till Europa. En orsak kan var att kurirer betalas i heroin.

Sjukhuset i Dar es Salaam har fått hjälp från San Francisco-baserade Pangaea Global AIDS Foundation med programmet. Finansiering sker genom en federal amerikansk fond för att bekämpa HIV.

Tanzania har idag uppskattningsvis 25.000 personer som injicerar, varav 40 procent har H.I.V.