Svar på debattartikel

Replik från Alec Carlberg (Rainbow Sweden) och Berne Stålenkrantz (SBF) angående debattartikel (Myter om sprutbyte håller inte) i SvD den 21 februari.

Detta svar publicerades aldrig i tidningen, vilket är varför vi publicerar det här.

Replik från Alec Carlberg (Rainbow Sweden) och Berne Stålenkrantz (SBF) angående debattartikel (Myter om sprutbyte håller inte) i SvD den 21 februari.

Detta svar publicerades aldrig i tidningen, vilket är varför vi publicerar det här.

I en debattartikel på SvD Brännpunkt den 21 februari upprepar fem välkända sprutbytesmotståndare med Anders Annell i spetsen sina tidigare väl kända påståenden att WHO inte har täckning för sin rekommendation att intravenösa narkotikaanvändare ska ha rätt att skydda sin hälsa – mot framförallt hepatit C och hiv – genom att sjukvården tillhandahåller rena sprutor.

WHOs vetenskapliga och praktiska trovärdighet i denna fråga är stor och respekterad till skillnad mot det moralistiska och ideologisk betingade föraktet riktat mot människor som har blivit beroende av narkotika som Anders Annell m.fl ger uttryck för. Ju längre tid som sprutbytesmotståndarna gräver ner sig i skyttegravarna och framhärdar i sin trosvisshet desto mer absurda argument tvingas de ta till. Vi vill peka på två absurditeter som totalt saknar verklighetsförankring.

För det första. Argument att gratis utdelning av sprutor ger mer pengar över att köpa ”knark” för: debattörerna måste tro att läsarna är fullständigt okunniga. En spruta kostar högst några kronor, pengar som inte betyder ett dugg för den som dagligen behöver narkotika, något som kan kosta upp till flera tusen kronor per dag, enbart för att hålla abstinensen borta. För det andra. Även de som injicerar narkotika är måna om sin hälsa, vilket är uppenbart om man besöker platser där rena sprutor tillhandahålls. Inte är de där det för att spara en krona eller två, utan det är för att hålla sig fria från dödliga blodsjukdomar som hiv/aids- och hepatit C, vilket är det som styr deras önskan om tillgång till rena sprutor.

Själfallet kan det även med tillgång till sprutbytesprogram finnas människor som injicerar narkotika och som kan komma att riskera sin hälsa genom att dela på av sjukvården utdelade sprutor och kanyler. Detta sker tyvärr inom alla hälso- och sjukvårdsområden. Ett antal diabetespatienter, för att ta ett exempel, missköter sin medicinering med stora hälsorisker som följd. Men det innebär inte att någon skulle komma på idén att straffa samtliga diabetespatienter.

En krona, en spruta, ett liv. Det behövs ingen snygg titel för att förstå att en ren spruta alltid är bättre än en smutsig, infekterad!

Alec Carlberg, ordförande, Rainbow Sweden – klientrörelsens paraplyorganisation
Berne Stålenkrantz, ordförande, Svenska Brukarföreningen

AC/BS 11-02-23