Kenya antog omfattande program mot HIV

Regeringen i Kenya har antagit ett omfattande åtgärdsprogram för att förhindra spridning av HIV bland människor som injicerar narkotika, skriver UNAIDS.

Man kommer bl.a. att erbjuda gratis sjukvård till användare plus sterila verktyg, substitutionsbehandling, socialt stöd, provtagning, personalträning, rådgivning, antiretroviral läkemedel och remisser till annan vård.

Pilotprojektet innefattar 12 hälsocentrum i Mombasa i samarbete med Röda korset.

Modellen komer sedan att rullas ut i andra regioner.

Regeringen i Kenya har antagit ett omfattande åtgärdsprogram för att förhindra spridning av HIV bland människor som injicerar narkotika, skriver UNAIDS.

Man kommer bl.a. att erbjuda gratis sjukvård till användare plus sterila verktyg, substitutionsbehandling, socialt stöd, provtagning, personalträning, rådgivning, antiretroviral läkemedel och remisser till annan vård.

Pilotprojektet innefattar 12 hälsocentrum i Mombasa i samarbete med Röda korset.

Modellen komer sedan att rullas ut i andra regioner.

%d bloggare gillar detta: