En ren spruta är bättre än en Infekterad – Desperation från motståndare till sprutbytesprogram

När nu Stockholms stads socialnämnd godkänt  sprututbyte i huvudstaden finns inte mycket hopp kvar för motståndarna.

Desperationen märks i en debattartikel på SvD där motståndare nu hävdar man att landstingets gratissprutor större möjlighet för injektionsnarkomanerna att ta sin narkotika och vid fler tillfällen, eftersom gratisutdelningen gör att pengarna räcker längre.

När nu Stockholms stads socialnämnd godkänt  sprututbyte i huvudstaden finns inte mycket hopp kvar för motståndarna.

Desperationen märks i en debattartikel på SvD där motståndare nu hävdar man att landstingets gratissprutor större möjlighet för injektionsnarkomanerna att ta sin narkotika och vid fler tillfällen, eftersom gratisutdelningen gör att pengarna räcker längre.

Sprutbyte är en metod som stöds och rekommenderas av smittskydds- och infektionsläkare, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Smittskyddsinstitutet, Landstinget, samtliga FN-organisationer och inte minst av Internationella Röda-korset.

Tydligen räcker inte detta, utan man måste blanda in ideologi och moralism i frågan. Skilj på prevention, brottsbekämpning och sjukvård/smittskydd. Alla andra länder i Europa klarar av detta. Varför inte Sverige?

Landstingsfullmäktige i Stockholms län röstade ifjol ja till försöksverksamhet med ett sprututbyte som del i ett bredare narkotikaprogram. Sedan dess har Moderaterna gjort vad de kunnat för att dra benen efter sig.

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) har lovat att beslut ska tas under våren.

Reaktioner på artikeln och relaterade nyheter:

%d bloggare gillar detta: