Urinprov mot socialbidrag lagvidrigt

Kammarrättens beslut att inte ta upp en överklagan från Uppsala kommun betyder att man inte har rätt att tvinga missbrukare till urinprov för att de ska få socialbidrag.

Socialtjänsten menar att de vill förhindra att pengarna går till droger och tänker fortsätta bryta mot lagen.

En 42-åring som lever på socialbidrag och kämpar för att bryta ett mångårigt narkotikamissbruk berättade på eget bevåg att han fått ett återfall. Socialtjänsten ville då att han skulle lämna urinprov men mannen sa nej och därmed sänktes hans bidrag.

42-åringen överklagade till förvaltningsrätten som kom fram till att kommunens villkor är ett brott mot socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten hänvisar i sin dom till Regeringsrättens prejudicerade avgörande från 2009.

Uppsala kommun överklagade till kammarrätten som nu valt att inte bevilja prövningstillstånd.

Kammarrättens beslut att inte ta upp en överklagan från Uppsala kommun betyder att man inte har rätt att tvinga missbrukare till urinprov för att de ska få socialbidrag.

Socialtjänsten menar att de vill förhindra att pengarna går till droger och tänker fortsätta bryta mot lagen.

En 42-åring som lever på socialbidrag och kämpar för att bryta ett mångårigt narkotikamissbruk berättade på eget bevåg att han fått ett återfall. Socialtjänsten ville då att han skulle lämna urinprov men mannen sa nej och därmed sänktes hans bidrag.

42-åringen överklagade till förvaltningsrätten som kom fram till att kommunens villkor är ett brott mot socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten hänvisar i sin dom till Regeringsrättens prejudicerade avgörande från 2009.

Uppsala kommun överklagade till kammarrätten som nu valt att inte bevilja prövningstillstånd.

Men kommunen tänker ändå fortsätta och hänvisar till att urinproven ska ses som ett led i utredningen om vilka insatser som behövs och att missbrukare kan få nödhjälp i form av mat och kläder.

%d bloggare gillar detta: