Nordostskåne kan också få sprutbytesprogram

Den styrande femklövern i Regionen vill undersöka möjliheterna att införa ett sprutbytesprogram också i nordöstra Skåne, skriver Sydnytt.

Anledningen är att det förutom reducerar spridning av HIV och hepatit också öppnar upp nya kontakt- och vårdmöjligheter för missbrukare.

En start i nordöstra Skåne kan tidigast bli aktuellt under 2012.

Sprutbytesprogram finns redan i Helsingborg, Malmö och Lund.

Den styrande femklövern i Regionen vill undersöka möjliheterna att införa ett sprutbytesprogram också i nordöstra Skåne, skriver Sydnytt.

Anledningen är att det förutom reducerar spridning av HIV och hepatit också öppnar upp nya kontakt- och vårdmöjligheter för missbrukare.

En start i nordöstra Skåne kan tidigast bli aktuellt under 2012.

Sprutbytesprogram finns redan i Helsingborg, Malmö och Lund.