Sinn Fein välkomnar en pragmatisk narkotikapolitik

Sinn Féin, Irlands snabbast växande politiska parti, har valt att satsa på ett mer evidens-baserad närmande på problemen med beroende och drog-relaterat brottslighet.

I dess senaste dokument kring drogpolicy demonstrerar Sinn Féin en välkomnande pragmatisk förståelse för de faktorer som påverkar missbruk.

Bl.a. skriver man att “skadligt drogbruk har en komplex relation till klass, ojämlikhet och fattigdom. Såvida inte dessa tas itu med, kommer drogproblemen att fortsätta.”

Partiets nya hållning kring narkotika fortsätter med att begära en drogpolicy baserad på fakta istället för ideologi.

Läs mer hos TDPF.

Sinn Féin, Irlands snabbast växande politiska parti, har valt att satsa på ett mer evidens-baserad närmande på problemen med beroende och drog-relaterat brottslighet.

I dess senaste dokument kring drogpolicy demonstrerar Sinn Féin en välkomnande pragmatisk förståelse för de faktorer som påverkar missbruk.

Bl.a. skriver man att “skadligt drogbruk har en komplex relation till klass, ojämlikhet och fattigdom. Såvida inte dessa tas itu med, kommer drogproblemen att fortsätta.”

Partiets nya hållning kring narkotika fortsätter med att begära en drogpolicy baserad på fakta istället för ideologi.

Läs mer hos TDPF.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .