Risken för dödsfall ökar med kortare substitutionsbehandling

Intressant studie med tanke på den nya drogstrategin som nyligen presenterades i Storbritannien.

Målet med strategin ska i större utsträckning ligga på "drogfrihet", med en mer restriktiv syn på metadon och mindre valfrihet. Något som kan vara katastrofalt.

Den nya studien menar att det krävs en omfattande förskrivning av substitutionspreparat för att uppnå dess livsräddande potiential. Slutsatsen är att de nya kraven att få brukare att sluta med metadon kan kosta liv.

Intressant studie med tanke på den nya drogstrategin som nyligen presenterades i Storbritannien.

Målet med strategin ska i större utsträckning ligga på "drogfrihet", med en mer restriktiv syn på metadon och mindre valfrihet. Något som kan vara katastrofalt.

Den nya studien menar att det krävs en omfattande förskrivning av substitutionspreparat för att uppnå dess livsräddande potiential. Slutsatsen är att de nya kraven att få brukare att sluta med metadon kan kosta liv.

Dödsrisken för patienter som endast deltagit i metadon- eller buprenorfinprogram 1-2 månader var 2-3 gånger högre än för dem som deltagit under en längre period. Under första månaden efter att ha lämnat programmet var dödsrisken hela 8-9 större för gruppen.

Läs även andra bloggares åsikter om ,,,

%d bloggare gillar detta: