Världsaidsdagen – Internationella Röda Korset uppmanar länder att avkriminalisera droger

Idag är Världsaidsdagen, instiftad 1988 av folkhälsoministrar runt hela världen för att uppmärksamma kampen mot HIV-infektioner.

För att markera dagen har Internationella Röda Korset släppt en rapport som betonar misslyckandet av många nationer att agera effektivt mot spridning av HIV i samband med injektionsmissbruk.

Rapporten Out of Harm’s Way centrala budskap är att det behövs ett människorättsbaserat svar som prioriterar harm reduction framför drogkriminalisering.

Idag är Världsaidsdagen, instiftad 1988 av folkhälsoministrar runt hela världen för att uppmärksamma kampen mot HIV-infektioner.

För att markera dagen har Internationella Röda Korset släppt en rapport som betonar misslyckandet av många nationer att agera effektivt mot spridning av HIV i samband med injektionsmissbruk.

Rapporten Out of Harm’s Way centrala budskap är att det behövs ett människorättsbaserat svar som prioriterar harm reduction framför drogkriminalisering.

Spridningen av HIV bland miljontals människor skulle kunna saktas ned om missbrukare som injicerar behandlades som patienter istället för kriminella.

Mer än 80 procent av världens regeringar  tenderar att strunta i evidens att drogkriminalisering är en misslyckad policy, skriver man bl.a.

Rapporten belyser epidemins framfart och de rutinmässiga kränkningar som brukare som injicerar stöter på dagligen.

Man rekommenderar avkriminalisering av personligt innehav såväl som bättre tillgång till rättssystemet och sjukvården. Både utanför och inuti fängelser och anstalter.

Nästan en tiondel av alla  33 miljoner människor infekterade med HIV-viruset, tre miljoner, injicerar narkotika.

SBF ställer sig frågan varför svenska Röda Korset vägrar att acceptera detta? Värderar dem svensk narkotikapolitik mer än att rädda livet på en utsatt grupp? Isåfall är det djupt tragiskt och något som går emot deras egna principer.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .