SBF flaggar idag på halv stång

Ytterliggare en brukare har gått en för tidig död till mötes – ytterst på grund av samhällets och vissa klinikers attityd gentemot oss narkotikaanvändare! Om kliniken i Halmstad med läkaren i spetsen haft en human inställning så hade förmodligen personen i fråga levt! Oavsett om samhället strävar efter ett narkotikafritt samhälle så ska inte någon metod som kan rädda liv väljas bort, ifall så sker så har den som beslutar om det blod på händerna. Till er som är beslutsfattare – Substitutionsbehandling med ersättningspreparat som Metadon, Subutex och Suboxone räddar faktiskt liv. 

Samtliga FN organisationer stödjer och rekommenderar substitutionsbehandling.

Dagens besked gör bara SBF:s arbete ännu viktigare.

Till de anhöriga: SBF beklagar er sorg.

Ytterliggare en brukare har gått en för tidig död till mötes – ytterst på grund av samhällets och vissa klinikers attityd gentemot oss narkotikaanvändare! Om kliniken i Halmstad med läkaren i spetsen haft en human inställning så hade förmodligen personen i fråga levt! Oavsett om samhället strävar efter ett narkotikafritt samhälle så ska inte någon metod som kan rädda liv väljas bort, ifall så sker så har den som beslutar om det blod på händerna. Till er som är beslutsfattare – Substitutionsbehandling med ersättningspreparat som Metadon, Subutex och Suboxone räddar faktiskt liv. 

Samtliga FN organisationer stödjer och rekommenderar substitutionsbehandling.

Dagens besked gör bara SBF:s arbete ännu viktigare.

Till de anhöriga: SBF beklagar er sorg.

Berne Stålenkrantz ordförande Svenska Brukarföreningen