Varning för tillsats i kokain/crack

En ny hemsida om föroreningen av crack/kokain med Levamisole har satts upp av personal från sjukvården i Kanada för att varna användare.

Det uppskattas att 60-90 procent av kokainet i Nordamerika och runt världen (både pulver och crack) späs ut med ämnet vid källan.

Anledningen till dess användning är att det är billigt och tros göra ruset kraftigare.

Tillsatsen har orsakat svåra skador hos en del användare. Det finns även rapporter om enstaka dödsfall, även om dessa är overifierade.

Hemsidan ger läsaren information från ett harm reduction perspektiv och förhoppningen är att sprida kunskapen på nattklubbar och i andra miljöer.

En ny hemsida om föroreningen av crack/kokain med Levamisole har satts upp av personal från sjukvården i Kanada för att varna användare.

Det uppskattas att 60-90 procent av kokainet i Nordamerika och runt världen (både pulver och crack) späs ut med ämnet vid källan.

Anledningen till dess användning är att det är billigt och tros göra ruset kraftigare.

Tillsatsen har orsakat svåra skador hos en del användare. Det finns även rapporter om enstaka dödsfall, även om dessa är overifierade.

Hemsidan ger läsaren information från ett harm reduction perspektiv och förhoppningen är att sprida kunskapen på nattklubbar och i andra miljöer.

Hemsidan är http://www.Levamicoke.info/.

Fakta om Levamisole:

  • Upptäcktes 1966
  • Användes fram till 2000 som avmaskningsmedel hos människor då det drogs tillbaka p.g.a. svåra biverkningar
  • Dess användning är idag begränsad till veterinärmedicin

Läs även How to Use the Levamisole Test Kit.

Mer information om Levamisole finns hos Erowids stora referensbibliotek.

%d bloggare gillar detta: