Injicerande brukare blir färre i England

Andelen injicerande missbrukare som äntrar ett behandlingsprogram blir allt mindre i England.

Ny statistik visar att personer som injicerar heroin sjunkit till den lägsta nivån sedan 2005.

Framgången kan spåras till en fortsatt investering över de senaste 30 åren, bl.a. lättillgänglig vård, sprututbytesprogram, och smittester.

Det har nu lett till att landet har ett av de lägsta nivåerna av HIV bland sprutnarkomaner i västeuropa. 

Åren 2006-2010 sjönk andelen patienter, som injicerande vid ankomst till rehabilitering, med tio procent.

Samtidigt steg andelen som aldrig injicerat med fem procent. Speciellt unga personer 18-24 vänder sig bort från sprutor och kanyler.

Andelen injicerande missbrukare som äntrar ett behandlingsprogram blir allt mindre i England.

Ny statistik visar att personer som injicerar heroin sjunkit till den lägsta nivån sedan 2005.

Framgången kan spåras till en fortsatt investering över de senaste 30 åren, bl.a. lättillgänglig vård, sprututbytesprogram, och smittester.

Det har nu lett till att landet har ett av de lägsta nivåerna av HIV bland sprutnarkomaner i västeuropa. 

Åren 2006-2010 sjönk andelen patienter, som injicerande vid ankomst till rehabilitering, med tio procent.

Samtidigt steg andelen som aldrig injicerat med fem procent. Speciellt unga personer 18-24 vänder sig bort från sprutor och kanyler.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .