Pragdeklarationen – 7 principer för en urban narkotikapolitik [video]

I början på 90-talet möttes representanter för fyra europeiska städer och kom överrens om ett dokument som senare blev känt som Frankfurtresolutionen.

Amsterdam, Frankfurt, Zürich och Hamburg ansåg alla att "det nuvarande systemet att förbjuda vissa droger misslyckats" och att "drogrelaterade problem inte bara orsakas av effekten av att konsumera narkotika, utan är primärt ett resultat av krimininalisering."

Resolutionen stödde ett nytt tillvägagångssätt med fokus på harm reduction. Inom detta tankesätt försöker man inte eliminera drogbruk, utan istället reducera dess negativa konsekvenser.

Städer som senare signerade dokumentet satte upp ett nätverk kallat European Cities on Drug Policy och vid slutet på 2000-talet hade program som sprututbyten och ersättningsläkemedel införts i de flesta EU-länder.

I början på 90-talet möttes representanter för fyra europeiska städer och kom överrens om ett dokument som senare blev känt som Frankfurtresolutionen.

Amsterdam, Frankfurt, Zürich och Hamburg ansåg alla att "det nuvarande systemet att förbjuda vissa droger misslyckats" och att "drogrelaterade problem inte bara orsakas av effekten av att konsumera narkotika, utan är primärt ett resultat av krimininalisering."

Resolutionen stödde ett nytt tillvägagångssätt med fokus på harm reduction. Inom detta tankesätt försöker man inte eliminera drogbruk, utan istället reducera dess negativa konsekvenser.

Städer som senare signerade dokumentet satte upp ett nätverk kallat European Cities on Drug Policy och vid slutet på 2000-talet hade program som sprututbyten och ersättningsläkemedel införts i de flesta EU-länder.

[video:http://www.youtube.com/watch?v=-6mLy2ol8gs]

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .