Studie om samhällets reaktion på HIV-smittade människor som använder droger

Ny studie visar att kostnadseffektiva sprututbytesprogram, ersättningsläkemedel och förbättrad tillgång till HIV-behandling för drogbrukare kan leda till oerhörda vinster för individer, familjer och samhällen.

Samarbete mellan regeringar, organisationer, sjukvården och individer är grunden för att bygga ut forskning, folkhälsa och mänskliga rättigheter.

Tyvärr har bara 10% av droganvändare i världen tillgång till dessa tjänster. Ännu fler fängslas för mindre innehav eller frihetsberövas utan rättegång.

En mer repressiv narkotikapolitik riskerar att förvärra spridningen av HIV/Aids, varnar man för.

Publicerad i The Lancet, 20 Juli 2010.

Ny studie visar att kostnadseffektiva sprututbytesprogram, ersättningsläkemedel och förbättrad tillgång till HIV-behandling för drogbrukare kan leda till oerhörda vinster för individer, familjer och samhällen.

Samarbete mellan regeringar, organisationer, sjukvården och individer är grunden för att bygga ut forskning, folkhälsa och mänskliga rättigheter.

Tyvärr har bara 10% av droganvändare i världen tillgång till dessa tjänster. Ännu fler fängslas för mindre innehav eller frihetsberövas utan rättegång.

En mer repressiv narkotikapolitik riskerar att förvärra spridningen av HIV/Aids, varnar man för.

Publicerad i The Lancet, 20 Juli 2010.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .