Argument för sprutbyte från Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet [uppdaterad]

Hivutbrottet bland injektionsmissbrukare i Stockholm som kulminerade 2007 har kartlagts med nya molekylära metoder. Undersökningen, som gjorts av forskare vid bland annat Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet, visar att smittspridningen av hiv ökade så kraftigt som tolv gånger under en kort period i slutet av 2006.

Ökningen berodde på att hivstammen spreds i ett så kallat stående nätverk av missbrukare som redan hade etablerat ett riskfyllt beteende med delande av sprutor och injektionsverktyg. Den explosiva ökningen skedde trots att utbrottet upptäcktes snabbt och att preventiva åtgärder sattes in skyndsamt.

Hivutbrottet bland injektionsmissbrukare i Stockholm som kulminerade 2007 har kartlagts med nya molekylära metoder. Undersökningen, som gjorts av forskare vid bland annat Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet, visar att smittspridningen av hiv ökade så kraftigt som tolv gånger under en kort period i slutet av 2006.

Ökningen berodde på att hivstammen spreds i ett så kallat stående nätverk av missbrukare som redan hade etablerat ett riskfyllt beteende med delande av sprutor och injektionsverktyg. Den explosiva ökningen skedde trots att utbrottet upptäcktes snabbt och att preventiva åtgärder sattes in skyndsamt.

– Resultaten visar att det är för sent att starta preventiva åtgärder när ett utbrott redan har startat. Preventiva insatser måste finnas på plats i förväg, och sprutbyte är en viktig del av ett sådant preventionsprogram, säger Jan Albert, professor vid Karolinska Institutet och tidigare medarbetare vid Smittskyddsinstitutet.

Undersökningen har gjorts av ett forskarlag från Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet, Stockholms läns landsting, Finland och USA, under ledning av professor Jan Albert. Fynden publicerades online den 20 oktober i den internationella vetenskapliga tidskriften Journal of Virology.

Resultaten bekräftar även att den virusstam som spreds i Stockholm hade importerats från ett liknade utbrott i Helsingfors runt år 2000.

Spridning av hiv kunde ha förhindrats (SvD).

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .