Färre överdoser av metadon när metadonprogram infördes

Ersättningsbehandling med metadon har kraftigt minskat dödstalen bland opiatermissbrukare, skriver DagensMedicin.se.

När program för kontrollerad metadonförskrivning infördes i Storbritannien minskade förekomsten av dödliga överdoser relaterat till antalet förskrivna dygnsdoser av metadon.

Slutsatsen är att antalet dödliga metodonförgiftningar i England minskade från 27,1 per miljon förskrivna dygnsdoser till 5,8 under perioden 1993 till 2008. För Skottland var motsvarande siffror 19,3 och 3,0.

Forskarna konstaterar att minskningen i dödliga förgiftningar per förskriven dygnsdos sammanföll med en kraftigt ökad förskrivning av metadon. I Skottland ökade denna förskrivning 18 gånger och i England 7 gånger under den aktuella perioden.

Ersättningsbehandling med metadon har kraftigt minskat dödstalen bland opiatermissbrukare, skriver DagensMedicin.se.

När program för kontrollerad metadonförskrivning infördes i Storbritannien minskade förekomsten av dödliga överdoser relaterat till antalet förskrivna dygnsdoser av metadon.

Slutsatsen är att antalet dödliga metodonförgiftningar i England minskade från 27,1 per miljon förskrivna dygnsdoser till 5,8 under perioden 1993 till 2008. För Skottland var motsvarande siffror 19,3 och 3,0.

Forskarna konstaterar att minskningen i dödliga förgiftningar per förskriven dygnsdos sammanföll med en kraftigt ökad förskrivning av metadon. I Skottland ökade denna förskrivning 18 gånger och i England 7 gånger under den aktuella perioden.

%d bloggare gillar detta: