Norge: Heroin på recept kan bli verklighet

Norska läkare bör få rätt att ordinera heroin till landets allra tyngsta missbrukare. Det anser majoriteten i parlamentet stortingets drogutskott.

Justitieminister Knut Storberget säger att han inte utesluter att det blir som utskottet förordar, enligt TT.

Flera länder, bl.a. Danmark, har försökt med utdelning av heroin inom beroendevården i liten skala i syfte att få ned kriminalitet och smittspridning bland kroniska narkomaner.

Enligt en studie som nyligen presenterades i medicintidskriften The Lancet pekar mycket på att försöksprogrammen haft positiv effekt på en svårbehandlad minoritet.

I Sverige finns ingen motsvarande politisk diskussion och även metadonprogrammen är hårt reglerade.

Norska läkare bör få rätt att ordinera heroin till landets allra tyngsta missbrukare. Det anser majoriteten i parlamentet stortingets drogutskott.

Justitieminister Knut Storberget säger att han inte utesluter att det blir som utskottet förordar, enligt TT.

Flera länder, bl.a. Danmark, har försökt med utdelning av heroin inom beroendevården i liten skala i syfte att få ned kriminalitet och smittspridning bland kroniska narkomaner.

Enligt en studie som nyligen presenterades i medicintidskriften The Lancet pekar mycket på att försöksprogrammen haft positiv effekt på en svårbehandlad minoritet.

I Sverige finns ingen motsvarande politisk diskussion och även metadonprogrammen är hårt reglerade.

Uppdatering. Norges justitieminister är kritisk till svensk narkotikapolitik och vill avkriminalisera narkotika.

Uppdatering. I sin rapport föreslår man även en utökning av skadereduktionsåtgärder som sprutrum och att dela ut askorbinsyra förutom rena sprutor. Man rekommenderra även en reform av nuvarande drogbehandling med nya harm reduction-centers som ska ta hand om både missbrukare såväl som deras familjers vårdbehov.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .