Vad betyder att hjälpa hemlösa?

Hur kan det komma sig att de allra flesta av Sveriges medborgare så förbehållslöst köper det som landets frivilligorganisationer och socialtjänsten påstår att människor behöver?

Frågan känns angelägen av den anledningen att dessa organisationer uteslutande uppehåller sig vid de olika diagnoser och symptom individen uppvisar i sitt hemlösa tillstånd.

Att människor saknar ett tryggt hem att gå till förvandlas i de hjälpandes ögon till en åkomma.

En åkomma som bara förvärras för varje dag den drabbade tvingas gå med på de hjälpandes villkor. Tror verkligen Sveriges skattebetalande medborgare att hemlösa individer har särskilda grundläggande behov?

Hur kan det komma sig att de allra flesta av Sveriges medborgare så förbehållslöst köper det som landets frivilligorganisationer och socialtjänsten påstår att människor behöver?

Frågan känns angelägen av den anledningen att dessa organisationer uteslutande uppehåller sig vid de olika diagnoser och symptom individen uppvisar i sitt hemlösa tillstånd.

Att människor saknar ett tryggt hem att gå till förvandlas i de hjälpandes ögon till en åkomma.

En åkomma som bara förvärras för varje dag den drabbade tvingas gå med på de hjälpandes villkor. Tror verkligen Sveriges skattebetalande medborgare att hemlösa individer har särskilda grundläggande behov?

Skiljer sig deras behov sig från en människa med ett hem att gå till? Vid de föreläsningar jag håller brukar jag ställa en fråga till åhörarna: "Om ni blir tvungna att välja bort jobbet eller bostaden, vilket skulle ni välja?" På denna fråga har ingen ännu valt bort bostaden, vilket jag tar som en bekräftelse på hur viktig den anses vara för vår existens.

Har människor som förvägras ett hem inte samma grundbehov? Sveriges medborgare borde känna en djup oro kring det faktum en hemlös missbrukas så systematiskt av de som säger sig vilja hjälpa.

Så som det ser ut i dag utgör hemlösa en stor inkomstkälla för ett stort antal organisationsmänniskor. Något som bara kan fortgå så länge definitionen hemlös kvarstår.

Det finns idag ca 900 organisationer i Sverige med inriktningen att hjälpa hemlösa. Dessa olika sammanslutningar avlönar enligt Ulla Beijer (FoU) ca 30 000 människor. Lägg därtill alla volontärer dessa organisationer sysselsätter som hjälp åt våra ca 18 000 hemlösa.

Så att hjälpa hemlösa kanske är precis som det låter. Vi hjälper hemlösa i sin hemlöshet, men utan syfte att förändra detta tillstånd. Vilket då i praktiken blir att "hjälpen" avsedd för våra hemlösa istället blivit en arbetsmarknad för redan etablerade människor.

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

%d bloggare gillar detta: