Hemtester för hiv förbjuds + ansvaret för hivprevention överförs till Smittskyddsinstitutet

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för tre HIV-tester då företaget – trots uppmaningar – inte visat någon dokumentation för produkterna. Personer som har köpt testerna uppmanas att inte använda testerna. Om testerna använts bör man kontakta sjukvården.

Följande HIV-tester stoppas på den svenska marknaden.

  • HIV Type I/II Test (Home Test kit)
  • HIV Hemtest Urin 
  • HIV Hemtest

Förekomst av HIV-hemtester på Internet har uppmärksammats av fler EU-medlemsländer eftersom vissa tester inte kan diagnosticera en HIV-infektion med den tillförlitlighet som krävs.

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för tre HIV-tester då företaget – trots uppmaningar – inte visat någon dokumentation för produkterna. Personer som har köpt testerna uppmanas att inte använda testerna. Om testerna använts bör man kontakta sjukvården.

Följande HIV-tester stoppas på den svenska marknaden.

  • HIV Type I/II Test (Home Test kit)
  • HIV Hemtest Urin 
  • HIV Hemtest

Förekomst av HIV-hemtester på Internet har uppmärksammats av fler EU-medlemsländer eftersom vissa tester inte kan diagnosticera en HIV-infektion med den tillförlitlighet som krävs.

I en relaterad nyhet meddelar Smittskyddsinstitutet att ansvaret för hivprevention överförs till Smittskyddsinstitutet från det Nationella Hivrådet.

Verksamheten flyttas över den 1 juli 2010 i samband med en stor ombildningsprocess för att förtydliga och renodla de olika myndigheternas ansvar inom området.

Förhoppningen är också bättre samordning mellan det förebyggande arbetet mot sexuellt överförbara sjukdomar och SMI:s verksamhet inom epidemiologi och virologi.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .