Ny studie: Framgång för heroin till kroniska missbrukare

heroin

Flera länder, som Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, Tyskland och Spanien, har prövat utdelning av injicerat heroin under övervakning inom beroendevården i liten skala i syfte att få ned kriminalitet och smittspridning bland tunga narkomaner.

Nu visar en ny studie att detta har varit framgångsrikt. I kommande nummer av medicintidskriften The Lancet visar brittiska forskare att den mest svårbehandlade gruppen av kroniska opiatberoende blev hjälpta bättre än någon annan behandling.

heroin

heroin

Flera länder, som Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, Tyskland och Spanien, har prövat utdelning av injicerat heroin under övervakning inom beroendevården i liten skala i syfte att få ned kriminalitet och smittspridning bland tunga narkomaner.

Nu visar en ny studie att detta har varit framgångsrikt. I kommande nummer av medicintidskriften The Lancet visar brittiska forskare att den mest svårbehandlade gruppen av kroniska opiatberoende blev hjälpta bättre än någon annan behandling.

Forskarna lottade 127 heroinister, som alla hade gjort seriösa men fruktlösa försök att sluta med hjälp av metadon, till behandling med antingen metadon i två olika former eller heroin. Efter 26 veckor var åtta av tio kvar i behandling för heroingruppen.

Betydligt mindre antal avhoppare fanns i heroingruppen såväl som de som använt minst gatuheroin. Detta jämfört med patienter i gruppen som fick injicera metadon och de som fick metadon i drickbar lösning.

"Injicerbart heroin under övervakning borde erbjudas, under noggrant kontrollerade former, till särskilt utvalda kroniska heroinmissbrukare i Storbritannien," slår forskarna fast.

Den positiva förändringen märktes också snabbare och deltagare kunde börja tänka på jobb, familjerelationer och ta ansvar för sian familj.

I en ej ännu publicerad analys noterades att den positiva effekten verkade två år efteråt och att en del patienter t.o.m. lyckades sluta använda drogen helt och hållet.

En talesperson för regeringen kommenterade att man kommer att ta med studiens resultat i framtida beslut.

Herointerapi är dyrare än konventionell behandling men betydligt billigare än fängelse.

Forskare framhäver att det nu för första gången finns en bra behandlingsmetod, uppbackad av starka bevis, även för de allra svåraste fallen. Fall som många redan har gett upp på.

Uppdaterad. Läs även artikel i Läkartidningen.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , .

%d bloggare gillar detta: