Sju av tio missbrukande kvinnor har psykiska problem

Kvinnor som tvångsvårdas för missbruk har ofta personlighetsstörningar eller andra psykologiska problem, enligt en studie från Lunds universitet.

Sju av tio kvinnor vid behandlingshemmet Lunden led av psykiska åkommor som borderline, antisocial personlighetsstörning, depression, ångest, ätstörningar eller uppförandestörning, skriver tidningen Accent.

Fysiskt sett var kvinnorna också i dåligt skick. De hade framförallt mycket infektioner och skador efter att ha blivit misshandlade samt dålig tandhygien. Det var också vanligt med underlivsskador från våldtäkter, könssjukdomar och infektioner.

Kvinnor som tvångsvårdas för missbruk har ofta personlighetsstörningar eller andra psykologiska problem, enligt en studie från Lunds universitet.

Sju av tio kvinnor vid behandlingshemmet Lunden led av psykiska åkommor som borderline, antisocial personlighetsstörning, depression, ångest, ätstörningar eller uppförandestörning, skriver tidningen Accent.

Fysiskt sett var kvinnorna också i dåligt skick. De hade framförallt mycket infektioner och skador efter att ha blivit misshandlade samt dålig tandhygien. Det var också vanligt med underlivsskador från våldtäkter, könssjukdomar och infektioner.

Missbrukare med psykologiska problem är rädda för att ta kontakt med vården för att få hjälp p.g.a. kriminaliseringen. Tvångsvården tvingar dessa sedan till vård när deras hälsa kraftigt försämrats då de inte söker vård i tid. En ond cirkel.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , .

%d bloggare gillar detta: