Hemlösheten löses inte genom att söka problem

I Socialstyrelsens senaste kartläggning av hemlösa, visade det sig att Stockholm hade 3 862 individer och i hela Sverige var det 17 800 människor som var utan ett eget hem. Det kan konstateras att antalet hemlösa blivit tusentalen fler utifrån föregående sammanställning och att det ännu inte finns någon lösning i sikte?

Vad de ansvariga politikerna, tjänstemännen och andra för ändamålet särskilt avsedda och avlönade personer gör eller inte gör åt det finns det skilda åsikter om. Det vi kanske kan komma överens om är att något måste vara fel när runt 30 000 människor jobbar i de myndigheter och frivilligorganisationer (ca 900) i Sverige som "hjälper" hemlösa och antalet människor utan eget hem ökar.

I Socialstyrelsens senaste kartläggning av hemlösa, visade det sig att Stockholm hade 3 862 individer och i hela Sverige var det 17 800 människor som var utan ett eget hem. Det kan konstateras att antalet hemlösa blivit tusentalen fler utifrån föregående sammanställning och att det ännu inte finns någon lösning i sikte?

Vad de ansvariga politikerna, tjänstemännen och andra för ändamålet särskilt avsedda och avlönade personer gör eller inte gör åt det finns det skilda åsikter om. Det vi kanske kan komma överens om är att något måste vara fel när runt 30 000 människor jobbar i de myndigheter och frivilligorganisationer (ca 900) i Sverige som "hjälper" hemlösa och antalet människor utan eget hem ökar.

De problem vi alltid söker hos hemlösa kommer aldrig att hjälpa oss att finna någon lösning, lösningarna på problemet går om vi vill att finna den mycket närmare än så. Söker vi hela tiden efter problem hos de vi säger oss vilja hjälpa, då blir nog chansen minimal att hitta lösningar.

Om jag förstått saken rätt så är bristen på billiga bostäder och vräkningar på grund av de ständigt ökande boendekostnaderna som är orsak till att antalet hemlösa aldrig kan minska i antal. Detta debatteras det sällan eller aldrig på allvar om offentligt när det gäller hemlöshet. Detta kanske beror på rädslan för att stå upp för "fattigas" mänskliga rättigheter och att bidragsgivarna stat och kommun då skulle förstå att problemet ligger i att det inte finns bostäder för alla. Så vad menar vi egentligen när vi säger att hjälpa hemlösa?

Om inte alla vi som ser det här på nära håll och vi som vet vilket människovidrigt tillstånd dessa individer befinner sig i, om inte vi står upp som medmänniskor, vem ska då göra det? Det här handlar inte om att tigga pengar till organisationerna i väl inarbetade paroller "hjälp en hemlös, stöd oss" eller "vi har inga resurser", de här fraserna kopplas ofrånkomligt ihop med pengar.

Den här frågan har varken med pengar eller partitillhörighet att göra, det handlar om viljan att bygga riktiga bostäder där folk har råd att bo och bo kvar i.

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

%d bloggare gillar detta: