Fallbeskrivning: Alla olika alla lika

Vid ett fikamöte på en metadon mottagning i stockholm som brukarföreningen höll i så framfördes en händelse som en patient var mycket upprörd över eller snarare sagt ledsen, patienten deltog i ett möte efter att han höjt rösten åt en personal.

På mötet bestämdes att patienten skall hämta sin medicin (metadon) på en annan klinik under 6 månader. Under dessa sex månader skall patienten vara snäll, lyda och uppföra sig. Sedan kommer denna tid att utvärderas, först då skall personalen ta ställning om patienten varit tillräckligt snäll. Om patienten uppfyllt personalens önskemål då kanske han får komma tillbaka till kliniken, där han trivs och vill fortsätta att gå.

Mötet avslutades med att hota patienten, der löd ”om du inte sköter dig under denna period, så kommer tuffare tag vidtas”

Vid ett fikamöte på en metadon mottagning i stockholm som brukarföreningen höll i så framfördes en händelse som en patient var mycket upprörd över eller snarare sagt ledsen, patienten deltog i ett möte efter att han höjt rösten åt en personal.

På mötet bestämdes att patienten skall hämta sin medicin (metadon) på en annan klinik under 6 månader. Under dessa sex månader skall patienten vara snäll, lyda och uppföra sig. Sedan kommer denna tid att utvärderas, först då skall personalen ta ställning om patienten varit tillräckligt snäll. Om patienten uppfyllt personalens önskemål då kanske han får komma tillbaka till kliniken, där han trivs och vill fortsätta att gå.

Mötet avslutades med att hota patienten, der löd ”om du inte sköter dig under denna period, så kommer tuffare tag vidtas”

Jag som jobbar på brukarföreningen, reagerar med bestörtning över hur människor kan behandla andra. Jag har svårt att se vårdpersonal tar bort insulin från en diabetiker p.g.a. att vederbörande inte är tillräckligt tacksam. Även om patienten ifråga skiljer sig från mängden, så är det inget som ger legitimitet åt särbehandling och hot.

Jag tror inte, eller vill inte tro att personalen på olika mottagningar medvetet ägnar sig åt att skrämma patienter.

Jag anser att man kommer till lägen där personal anser att förändring måste till för någon i behandlingen, så skall detta ske med största försiktighet och en human eftertanke. Jag anser inte att det är svårare än att gå till sig själv och tänka på hur man hade velat bli behandlad om man satt i samma sitts.

Jag efterlyser större och mänskligare eftertanke för människor som är i behandling. Det skulle vi alla vinna på…

Alla olika alla lika,

Mohammed Stockholms brukarförening.