Rädslan skymmer sikten för att hjälpa hemlösa till ett tryggt hem

Vi som levt i och överlevt det här med hemlöshet, måste få våra oförstående och utifrån denna verklighet verklighetsfrämmande politiker, tjänstemän och organisationsmänniskor att förstå innebörden av vad hemlöshet innebär.   

Vi som levt i och överlevt det här med hemlöshet, måste få våra oförstående och utifrån denna verklighet verklighetsfrämmande politiker, tjänstemän och organisationsmänniskor att förstå innebörden av vad hemlöshet innebär.   

Förutom beslutsfattarna måste vi även hjälpa oss själva med att ta ställning och våga stå kvar när vi påtalar att bristen av riktiga egna bostäder är den största orsaken till hemlöshet, istället för att fortsätta problematisera individer.

För vad jag sett, hört och förstått finns det en sorts rädsla för att stampa ner foten och påtala det omöjliga att i grunden hjälpa hemlösa om det inte finns ett tryggt hem att erbjuda. Det finns av vad jag hört också olika tillvägagångssätt för att få människor som verkligen vill hjälpa att tröttna på sin arbetssituation. Och därigenom väljer att sluta jobbet hos myndigheter eller i någon annan stadsfinansierad organisation när anställda blir för obekväma.

Så i förlängningen blir de som jobbar med att "hjälpa" hemlösa människor mer eller mindre tvingade till tystnad av valet mellan att stå kvar och kämpa för hemlösa människors rättigheter eller ha kvar jobbet och den möjliga karriären.

Är det vad vi menar med att alla har ett eget val?

Jag vet inte hur många möten vi i föreningen Stockholms hemlösa varit på hos politiker och tjänstemän som sagt att hemlöshet är en mycket viktig och prioriterad fråga. Att prioritera betyder i deras värld inte att snabbt agera och lösa dessa frågor, om det var någon som övervägde att tro det. Nej, prioritera betyder i praktiken att ansvariga politiker tillsätter en eller flera utredningar i förhoppning om att det kollektiva minnet är lika kort som deras ansvartagande är litet.

Det kan inte vara så svårt att det behövs utredningar för att förstå vad en hemlös människas primära behov består av. Det är bara att slå upp ordet hemlös i något lexikon, då finns förklaringarna och med andra ord också lösningarna. Ordets betydelse är; husvill, bostadslös och rotlös.

Nu kan vi hoppas att beslutsfattarna inte hittar på ett nytt begrepp på hemlösa, nu när ordets betydelse och lösning uppenbarligen redan finns. Det som istället behövs är att det byggs en massa billiga bostäder där folk har råd att bo och bo kvar i, istället för att utreda och prioritera.

När den egna bostaden är ordnad behöver det finnas hjälp och det stöd som krävs att behålla den om problem av ett eller annat skäl uppstår. En eventuell vårdfråga har ingenting att göra med om människor ska få bo i ett tryggt hem eller inte. Den vägen känns mycket mer human i jämförelse med den som används idag, där människor vräks ur sina bostäder, för bland annat ett vårdbehov.
När människor vräkts och det redan är för sent och människorna hamnat i hemlöshet. Då finns det plötsligt hur mycket "hjälp" som helst att få. Det vill säga allt utom ett tryggt hem!

Detta systematiska och oförsvarbara tillvägagångssätt säger mycket mer om de som jobbar i de myndigheter och stadsfinansierade "frivilligorganisationer" själva, än om de människorna som inte fick hjälp när de som mest behövde det. 

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms Hemlösa

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

%d bloggare gillar detta: