09-30-08-Remis-Ändring i lagen om märkning av sprutor-Sprututbyten

SOCIALDEPARTEMENTET

Att: Registratorn

103 33 Stockholm

Remissvar: 2006:323

Remiss om Förslag till ändring i lagen om utbyte av sprutor och kanyler.

Svenska Brukarföreningen ser föreslagen lagändring som mycket positivt – ett steg i en riktning mot en mer brukaranpassad lagstiftning!

Vi vill lämna följande synpunkter: I underlaget fokuseras det mycket på personalens väl och ve – inget fel i det men samma höga omsorg borde också finnas gentemot brukarna. Om det föreligger en så pass hög risk för personalen att smittas av blodburna sjukdomar vid hanteringen av injektionsverktyg, då är det inte svårt att förstå att samma risker finns bland dom som använder verktygen.

Vi anser att ett komplett kit bör tillhandahållas (sprutor, kanyler, sterilt vatten, filter, lösningskopp) för att minimera risken att användaren ska smittas.

SOCIALDEPARTEMENTET

Att: Registratorn

103 33 Stockholm

Remissvar: 2006:323

Remiss om Förslag till ändring i lagen om utbyte av sprutor och kanyler.

Svenska Brukarföreningen ser föreslagen lagändring som mycket positivt – ett steg i en riktning mot en mer brukaranpassad lagstiftning!

Vi vill lämna följande synpunkter: I underlaget fokuseras det mycket på personalens väl och ve – inget fel i det men samma höga omsorg borde också finnas gentemot brukarna. Om det föreligger en så pass hög risk för personalen att smittas av blodburna sjukdomar vid hanteringen av injektionsverktyg, då är det inte svårt att förstå att samma risker finns bland dom som använder verktygen.

Vi anser att ett komplett kit bör tillhandahållas (sprutor, kanyler, sterilt vatten, filter, lösningskopp) för att minimera risken att användaren ska smittas.

Vidare så bör åldergränsen helt tas bort – det måste som vid all annan sjukvård vara behovet som ska styra sjukvårdsinsatsen. Av vilken anledning skulle åldersgräns tillämpas för en smittskyddsåtgärd? Att till en 17åring säga – kom tillbaka när du fyllt tjugo! Det strider mot allt vad sjukvården står för, samt mot de mänskliga rättigheterna.

För Svenska Brukarföreningen

28 aug 2009

Berne Stålenkrantz – Ordf Svenska Brukarföreningen

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: