Misslyckandet att hjälpa sprutnarkomaner driver spridningen av HIV

Mer än 90 procent av världens 16 miljoner injicerande droganvändare erbjuds ingen hjälp med att undvika smittas med AIDS och länder som Ryssland, Kina, Malaysia och Thailand som ignorerar dem riskerar en folkhälsokris. Det säger drogexperter i en ny studie.

Tjänster och åtgärder för att förhindra spridning av HIV bland sprutnarkomaner var generellt dålig även om den varierar stort. Endast åtta procent hade i genomsnitt tillgång till ett sprutprogram det senaste året, men siffran varierar från 100% i Irland och Tjeckien till under tre procent i Kina, Malaysia och Thailand.

Studien kring hur det förebyggande arbetet fortskrider kommer från University of New South Wales i Australien och publiceras i The Lancet.

Situationen i Ryssland lyfts speciellt fram. Landet har en mijion sprutnarkomaner som lever med HIV och 65 procent av nya HIV-infektioner kommer från injektioner.

Mer än 90 procent av världens 16 miljoner injicerande droganvändare erbjuds ingen hjälp med att undvika smittas med AIDS och länder som Ryssland, Kina, Malaysia och Thailand som ignorerar dem riskerar en folkhälsokris. Det säger drogexperter i en ny studie.

Tjänster och åtgärder för att förhindra spridning av HIV bland sprutnarkomaner var generellt dålig även om den varierar stort. Endast åtta procent hade i genomsnitt tillgång till ett sprutprogram det senaste året, men siffran varierar från 100% i Irland och Tjeckien till under tre procent i Kina, Malaysia och Thailand.

Studien kring hur det förebyggande arbetet fortskrider kommer från University of New South Wales i Australien och publiceras i The Lancet.

Situationen i Ryssland lyfts speciellt fram. Landet har en mijion sprutnarkomaner som lever med HIV och 65 procent av nya HIV-infektioner kommer från injektioner.

russia

Injektionsnarkomaner antas vara en av de viktigaste grupper att hjälpa när det gäller den globala kampen mot AIDS.

Åtgärder som sprututbytesprogram, gratis kondomer och ersättningsläkemedel som metadon ses också av många experter som nyckeln till att bekämpa smittspridning, men många regeringar är motvilliga att använda dem utav rädsla för att "godkänna" narkotika.

Det antas att tre miljoner av injicerande droganvändare är smittade med HIV-viruset och de utgör tio procent av alla som lever med HIV idag. De riskerar sedan att infektera icke-användare genom oskyddade samlag.