Har hemlösa verkligen ett eget val?

Vi har idag minst 18 000 individer i Sverige som saknar ett eget hem, trots detta skamliga antal är den reella siffran mycket mycket högre. Detta beror bland annat på att den sammanställning som gjordes bara inberäknade människor som hade kontakt med socialtjänsten eller någon annan fattigvårdsorganisation den aktuella mätveckan.

Vad kan det vara för "sorts" människor som kan ha något som helst intresse av att veta hur många det ständigt ökande antal individer utan eget hem är? Finns det kanske något hemligt arkiv med en kvot om hur många hemlösa det behövs för att sysselsätta alla "hjälpare"? Paradoxalt nog ökar även hjälparna i antal.

Vi har idag minst 18 000 individer i Sverige som saknar ett eget hem, trots detta skamliga antal är den reella siffran mycket mycket högre. Detta beror bland annat på att den sammanställning som gjordes bara inberäknade människor som hade kontakt med socialtjänsten eller någon annan fattigvårdsorganisation den aktuella mätveckan.

Vad kan det vara för "sorts" människor som kan ha något som helst intresse av att veta hur många det ständigt ökande antal individer utan eget hem är? Finns det kanske något hemligt arkiv med en kvot om hur många hemlösa det behövs för att sysselsätta alla "hjälpare"? Paradoxalt nog ökar även hjälparna i antal.

Undrar vilken vecka den gruppen räknades och om de som räknade bor i lägenhet eller villa? Intressant? Nej inte mycket, men när det gäller siffror och andra totalt meningslösa kunskaper om hur människor utan eget hem mår och framförallt inte mår är det tydligen väldigt intressant. Annars skulle väl människor inte behöva vara hemlösa?

Alla dessa känsloavstängande siffror och statistik vi slänger oss med i detta fall handlar inte bara om en siffra sittande på en lottsedel, heller inte om någon nervpirrande upp eller nergående aktiekurs.
Nej, det här handlar om kännande, tänkande, intelligenta och kommunicerande människor, precis som du och jag. Men med facit i hand kan man på allvar ställa sig frågan om inte jämförelsen med aktiekursen är närmare sanningen.

Om någon istället skulle våga presentera resultatet av hur många hemlösa människor som faktiskt får ett eget tryggt hem för det antal miljarder olika organisationer får i bidrag skulle vi alla förstå vad jag menar.

De åtgärder som istället för att göra någon skillnad i grunden handlar bara om att sysselsätta redan etablerade och välmående människor i verksamheter vi övriga ska se som "goda" gärningar. Vad vi måste börja arbeta utifrån och enas kring är sanningen och i den ingår även att våga se och erkänna orimligheten i den falska marknadsföring som används för att lura människor att ge pengar till organisationer som tagit på sig ansvaret över våra hemlösa människors liv.

Dessa sammanslutningar får årligen miljardbelopp av våra skattepengar fördelade mellan sig för detta uppdrag men utan att tilldelas behovet av riktiga bostäder för att integrera och stödja människorna till och kvar i.

Utifrån detta cementeras hemlösa individer i en eländig "tak över huvudet garanti" (härbärgen). Dessa skryts det om från olika håll av människor som aldrig själva skulle vilja bo där. De resultat flera av våra forskare kommit fram till gällande härbärgen går stick i stäv med den skrytsamma ton våra politiker, tjänstemän och de allra flesta frivilligorganisationer använder sig av i sina försvarstal.

De hävdar nämligen att härbärgen både vidmakthåller problemet hemlöshet och att människor dör i förtid under sådana levnadsförhållanden. Men så länge våra fega politiker, tjänstemän och vinstdrivande organisationer inte törs gå den väg våra medborgare i allt större utsträckning kräver, att bygga billiga bostäder där folk har råd att bo och bo kvar i. Då kommer denna form av lukrativa "boenden" fortsätta växa i antal. Och våra hemlösa i vidsträckt omfattning forsätta vara föremål för sociala och medicinska experiment.

Rolf Nilsson

Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa

%d bloggare gillar detta: