Pressmeddelande från nätverket “Inget Om Oss Utan Oss”: Bildandet av ett äkta brukarråd

Föreningen Stockholms Hemlösa, Rose Alliance, Svenska Brukarföreningen, Tjuvgods och X-Cons har idag bildat ett nätverk/brukarråd bestående av genuina och äkta brukarorganisationer – d.v.s. föreningar där styrelsen till minst 80% består av personer ur föreningens målgrupp (narkotikaanvändare, f.d. kriminella och sexarbetare).

Med detta brukarråd ämnar vi erbjuda myndigheter och andra organisationer där man vill ha äkta brukarinflytande/samverkan inom ovan nämnda områden.

Vi kräver som andra grupper i samhället ha rätten att föra vår egen talan. Idag är situationen långt ifrån denna.

Föreningen Stockholms Hemlösa, Rose Alliance, Svenska Brukarföreningen, Tjuvgods och X-Cons har idag bildat ett nätverk/brukarråd bestående av genuina och äkta brukarorganisationer – d.v.s. föreningar där styrelsen till minst 80% består av personer ur föreningens målgrupp (narkotikaanvändare, f.d. kriminella och sexarbetare).

Med detta brukarråd ämnar vi erbjuda myndigheter och andra organisationer där man vill ha äkta brukarinflytande/samverkan inom ovan nämnda områden.

Vi kräver som andra grupper i samhället ha rätten att föra vår egen talan. Idag är situationen långt ifrån denna.

Vanligtvis är de sk ”brukarrepresentanterna” personer från föreningar där man på något sätt kommer i kontakt med dem som man utger sig för att representera. Detta är inte brukarrepresentation!

Vi vill kort och gott ta tillbaka mandatet från dem som länge kunnat försörja sig genom att uttala sig om oss och våra problem!

Vi erbjuder ett äkta alternativ!
 
Föreningen Stockholms Hemlösa
Svenska Brukarföreningen
Rose Alliance
Tjuvgods
X-cons