Upptäckaren av Ibogain död

Howard Lotsof, som upptäckte de anti-beroende egenskaperna av iboga-busken, har avlidit 66 år gammal.

Lotsof var 19 år när han beroende av heroin sökte efter nästa kick. Han svalde 1962 ett bittersmakande vitt pulver från den västafrikanska busken som mestadels växer i Gabon. Fem av hans sex vänner som också provade växten slutade omedelbart med heroin.

Substansen var ibogain,eller tabernanthe iboga, som används i initiationsriter inför vuxenvärlden och inducerar ett kraftfullt sinnesförändrat tillstånd under 48 timmar.

Howard Lotsof, som upptäckte de anti-beroende egenskaperna av iboga-busken, har avlidit 66 år gammal.

Lotsof var 19 år när han beroende av heroin sökte efter nästa kick. Han svalde 1962 ett bittersmakande vitt pulver från den västafrikanska busken som mestadels växer i Gabon. Fem av hans sex vänner som också provade växten slutade omedelbart med heroin.

Substansen var ibogain,eller tabernanthe iboga, som används i initiationsriter inför vuxenvärlden och inducerar ett kraftfullt sinnesförändrat tillstånd under 48 timmar.

Hans historia blev känd i väst och han dedikerade sitt liv med att sprida kunskap om busken. Ibogain är dock inte riskfritt. Flera dödsfall har rapporterats i samband med dess användning.

Flera patenter har beviljats för behandling av olika kemiska beroendesjukdomar som kokain, nikotin, alkohol och heroin.

Tusentals f.d. missbrukare har idag slutat med droger tack vare ibogain och experter har kallat på ytterligare studier. Detta kompliceras utav att busken själv är narkotikaklassad i många länder, inklusive Sverige och USA.

Lotsof avled på ett sjukhus i New York. Orsaken var levercancer.

En minnesruna från The International Federation for Ibogaine Providers (IFIP) finns tillgänglig att läsa här.