Bättre vård för missbruk i USA

Miljontals amerikaner kommer kunna försäkras via jobbet för behandling av psykiska besvär och drogmissbruk. Detta sedan en ny lag likställer dessa med fysiska sjukdomar.

Drugnews skriver att den nya lagstiftningen fått effekten att försäkringsbolag nu är i full fart med att omarbeta sina regler.

USA har miljontals drogmissbrukare som saknar hälsovård. Privata kliniker existerar, men är beroende av sponsorer och ideella krafter.

Lagen säkerställer att beroendesjuka människor får vård motsvarande medicinska och kirurgiska sjukdomar. Vidare förbjuds högre självrisker för behandlingar än för medicinsk och kirurgisk vård.

 

Miljontals amerikaner kommer kunna försäkras via jobbet för behandling av psykiska besvär och drogmissbruk. Detta sedan en ny lag likställer dessa med fysiska sjukdomar.

Drugnews skriver att den nya lagstiftningen fått effekten att försäkringsbolag nu är i full fart med att omarbeta sina regler.

USA har miljontals drogmissbrukare som saknar hälsovård. Privata kliniker existerar, men är beroende av sponsorer och ideella krafter.

Lagen säkerställer att beroendesjuka människor får vård motsvarande medicinska och kirurgiska sjukdomar. Vidare förbjuds högre självrisker för behandlingar än för medicinsk och kirurgisk vård.