Björn Fries vs. Catharina Elmsäter-Svärd

Ska svenska missbrukare få tillgång till ett heroinprogram som i Danmark?

Debatt mellan Björn Fries (S) och Catharina Elmsäter-Svärd (M).
 

Ska svenska missbrukare få tillgång till ett heroinprogram som i Danmark?

Debatt mellan Björn Fries (S) och Catharina Elmsäter-Svärd (M).