Negativt laddade ord leder till stigmatisering

Att förändra de negativa laddade ord som beskriver någon som kämpar med beroendesjukdomar kan drastiskt förändra attityden inom sjukvården, detta gäller även specialister.

I en studie från ett universitet i Massachusetts fick mer än 700 vårdgivare och personal inom pskylogi och drogrehabilitering frågor om en hypotetisk patient. 

"Patienten" beskrevs antingen som en missbrukare eller som att personen hade en beroendesjukdom till en substans.

Resultat visar att när man använde den första terminologin framkallade det en mer straffande attityd än om man beskrev patienten i mer korreka termer.

Att förändra de negativa laddade ord som beskriver någon som kämpar med beroendesjukdomar kan drastiskt förändra attityden inom sjukvården, detta gäller även specialister.

I en studie från ett universitet i Massachusetts fick mer än 700 vårdgivare och personal inom pskylogi och drogrehabilitering frågor om en hypotetisk patient. 

"Patienten" beskrevs antingen som en missbrukare eller som att personen hade en beroendesjukdom till en substans.

Resultat visar att när man använde den första terminologin framkallade det en mer straffande attityd än om man beskrev patienten i mer korreka termer.

– Att reducera användning av dessa stigmatiserande termer kan hjälpa till att minska skammen, skuldkänslor, och genering som fungerar som en barriär och hindrar människor från att söka hjälp, säger John F. Kelly, som ledde studien.

I USA söker endast 10 procent av alla som missbrukar alkohol eller andra droger hjälp.

Man fann också att missbruks-termen användes ofta av polis, trots att hälosmyndigheter rekommenderar andra alternativ.

WHO kom redan för 30 år sedan fram till missbrukare är ett stigmatiserande värdeladdat ord men användningen är vanlig i USA och för den delen även i Sverige. Den korrekta medicinska termen är lidande av beroendesjukdom.

Inom andra områden existerar inte detta fenomen. Folk med ätstörningar hänvisas t.ex. inte som matmissbrukare.

Studien publiceras i International Journal of Drug Policy .

%d bloggare gillar detta: