2009-8Okt-Remissyttranden/Svenska Brukarföreningen – Substitutionsbehandling

Till Socialstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen/J
SE- 106 30 Stockholm

2009-8Okt

Remissvar från Svenska Brukarföreningen:
Nya reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling
Bifogat: två bilagor.

4 kap § 2

Vi anser att det är problematiskt att gruppen som är beroende av Buprenorfine, eller andra läkemedel (Treo-comp, Citadon = Kodein etc) nu ska nekas substitutionsbehandling – lika absurt som om de som blivit beroende av opiater/opioider inom sjukvården (ex: smärtpatienter) skulle nekas fortsatt hjälp med att få bukt på sitt beroende! En grundprincip inom den Svenska sjukvården, är – hjälp efter behov – alla ska ses som patienter.  

KLICKA HÄR – HELA REMISSVARET MED BILAGOR