Fallbeskrivning; Repressivt agerande mot en person som använt olika typer av substanser

Mannen har substitionsbehandling för tungt opiatmissbruk men lider samtidigt av mycket svår ångest bland annat på grund av ADHD och Aspbergers syndrom. Det innebär att ångesten kan bli så svår att den kan övergå i ett psykotiskt tillstånd. Han upplever att det är så obehagligt att han har tagit bensodiazepiner för att inte falla tillbaka i sitt gamla opiatmissbruk vilket han anser skulle bli hans undergång. Det enda han vill är att få adekvat hjälp så att han kan leva ett så normalt liv som möjligt, och då med en eventuell sysselsättning. När ångesten till sist blev för stor så blev han tvångsinlagd på en akut psykiatrisk avdelning för bensodiazepin-nedtrappning, och är i dag, många  månader efteråt tvungen att gå att hämta sin substitutionsmedicin varje dag vilket även inkluderar lördagar och söndagar.

Mannen har substitionsbehandling för tungt opiatmissbruk men lider samtidigt av mycket svår ångest bland annat på grund av ADHD och Aspbergers syndrom. Det innebär att ångesten kan bli så svår att den kan övergå i ett psykotiskt tillstånd. Han upplever att det är så obehagligt att han har tagit bensodiazepiner för att inte falla tillbaka i sitt gamla opiatmissbruk vilket han anser skulle bli hans undergång. Det enda han vill är att få adekvat hjälp så att han kan leva ett så normalt liv som möjligt, och då med en eventuell sysselsättning. När ångesten till sist blev för stor så blev han tvångsinlagd på en akut psykiatrisk avdelning för bensodiazepin-nedtrappning, och är i dag, många  månader efteråt tvungen att gå att hämta sin substitutionsmedicin varje dag vilket även inkluderar lördagar och söndagar.