Fallbeskrivning; Sjuksköterskan på min klinik sköter inte sitt jobb

Pelle (fingerat) började med Subutex sommaren 2004. Det team han tillhör ligger i Stockholm. En morgon i Juni 2006 skulle han lämna urinprov, när han vaknade den morgonen så gick han inte på toaletten som vanligt utan han höll sig, därför att det inte skulle bli några problem vid U.P-lämnandet på mottagningen. Elena (fingerat) som var den sjuksköterska som jobbade den morgonen skulle övervaka Pelles U.P. Hon testade kreatinvärdet med en sk. ”Sticka” och påstod att värdet var för lågt. Sjuksköterskan beslutade då att Pelle inte skulle få sin medicin pga det låga kreatininvärdet. Pelle blev då upprörd och gick sin väg för att komma tillbaka två tim senare.

Pelle (fingerat) började med Subutex sommaren 2004. Det team han tillhör ligger i Stockholm. En morgon i Juni 2006 skulle han lämna urinprov, när han vaknade den morgonen så gick han inte på toaletten som vanligt utan han höll sig, därför att det inte skulle bli några problem vid U.P-lämnandet på mottagningen. Elena (fingerat) som var den sjuksköterska som jobbade den morgonen skulle övervaka Pelles U.P. Hon testade kreatinvärdet med en sk. ”Sticka” och påstod att värdet var för lågt. Sjuksköterskan beslutade då att Pelle inte skulle få sin medicin pga det låga kreatininvärdet. Pelle blev då upprörd och gick sin väg för att komma tillbaka två tim senare.

När Pelle kom tillbaka så tog sjuksköterskan med sig Pelle till ett rum där en annan sköterska befann sig. Bägge sköterskorna vidhöll sitt beslut att inte ge Pelle hans medicin, men Pelle krävde att de skulle följa med för att ta ett nytt U.P. En sköterska följde med när Pelle lämnade sitt U.P, den andre skulle komma efter lite senare. Det nya provet testades med en ny ”sticka”. (Den rekommenderade tiden för att testa U.P med ”sticka” är ca 15 min). Pelles prov testades ca en minut därefter kollade Elena den och stickan var mörk orange vilket betyder att det är högt kreatinin värde. I samma ögonblick som stickan kollades närmade sig den andra sköterskan, varpå Elena slänger stickan och sätter i en ny, i ca tio sekunder. Då den andra sköterskan kommer in i rummet så tar Elena upp stickan och visar den för sin kollega och den visar då gul, vilket betyder lågt kreatin värde. Pelle frågar då Elena varför hon slängde den första stickan och satte i en ny strax innan hennes kollega kom in? Varpå hon svarar ”den var utförtjänt”. Pelle fick ingen medicin denna dag utan skulle få återkomma nästa dag.

Ca en vecka senare var Elena i U.P rummet när Pelle gick in för att lämna U.P. Efter att Pelle lämnat sitt prov så sa Elena återigen att kreatin värdet var för lågt, då krävde Pelle att provet skulle skickas till Laboratorium för analys, och helt plötsligt efter en ny titt av Elena så var provet okey.

Efter att ha hört Pelles historia så är det naturligt att ifrågasätta denna Elena och hennes kompetens. Det är dessutom väldigt upprörande att det kan få gå till på detta sätt för at uttrycka sig snällt, plus att det är ett grovt tjänstefel och borde leda till uppsägning.

%d bloggare gillar detta: