2007: Debatt – Substitutionsbehandling med Diamorfine/Heroinhydroklorid

Detta inlägg publicerades först på Berne Stålenkrantz gamla blogg 12 oktober 2007.

 

Vissa aktörer tycker att det är OK att förskriva ett läkemedel men inte ett annat, även om effekten av de olika läkemedlen för brukaren är densamma. Skillnaden mellan läkemedlen ligger i hur mycket du måste dosera och hur många gånger om dagen man måste ta läkemedlet för att uppnå ett normalmående.

Detta inlägg publicerades först på Berne Stålenkrantz gamla blogg 12 oktober 2007.

 

Vissa aktörer tycker att det är OK att förskriva ett läkemedel men inte ett annat, även om effekten av de olika läkemedlen för brukaren är densamma. Skillnaden mellan läkemedlen ligger i hur mycket du måste dosera och hur många gånger om dagen man måste ta läkemedlet för att uppnå ett normalmående.

Då nya läkemedel introduceras på en marknad så är biverkningar av högsta intresse! Kommer sedan ett nytt som ger patienterna mindre obehag, är saken klar, då är saken biff, det förskrivs. Ett motsatt förhållningssätt gäller för SBF:s medlemskollektiv. Igår (11/10-2007) var det på P1 (studioett) en direktsänd radiodebatt (se länk) där Björn Fries, Dr Håkan Rosén, en riksdagsledamot samt Tim Heule (styrelsemedlem, representerar Malmö) debatterade substitutionsbehandling med Diamorfine/Heroinhydroklorid och "harm reduction" Tim sa då något tänkvärt: när det gäller läkemedel för oss brukare då ska det diskuteras av regeringen & riksdag samt av hela etablissemanget, dom som gör karriärer på frågor som rör mitt och brukarföreningens medlemmars liv. Varför allt detta tyckande?

Faktum: Biverkningarna av Diamorphine/Heroinhydroklorid är klart mycket mindre än av Metadon och Buprenorfine!

I EMCDDA rapporten 2003 så står det: gruppen som enbart fick Heroin förskrivet uppvisade klara hälsofördelar jämfört med gruppen som enbart fick Metadon.
Många aktörer menar på fullaste alvar att vi inte ska/kan/bör förskriva diamorphine/heroinhydroklorid! Jag påstår att dom är påverkade av den Svenska indoktrineringen, Heroin är ”knark” och det går ju inte att förskriva ”knark” till knarkare!
Faktum: Vi förskriver dagligen ut ”knark” till knarkare, Jag får dagligen 110mg Metadon. Vilket för en icke opiatberoende är en dödlig dos! Men nu handlar inte substitutionsbehandling om att förse "knarkare" med knark! Det handlar ytterst om att rädda liv! De brukare som i länder som England, Spanien och Portugal får substitutionsbehandling med Diamorfine/heroinhydroklorid så har inte Metadonet räckt! Kvinnor har fortsatt prostituera sig, män fortsatt sitt kriminella liv för pengar att få ihop pengar som sedan oavkortat gått till illegalt Heroin, det är till dessa människor dessa program riktar sig till. Alltså en väldigt liten del av det stora antal människor som har ett problematiskt opiatbruk.

Varför ska vi göra skillnad på preparaten? Om det inte bara bygger på moral eller på att ni/vi är indoktrinerade av den förträffligt fina repressiva politiken så säg vad vad det då är som styr åsikterna? Svara gärna på frågan.

Ang ”tajming” Jag har på olika håll hört ordet "tajming"! Är det då också fel "tajmat" att kräva någon ny form av medicinering för hjärtsjuka därför att alla vårdcentraler inte har tillgång defilibratorer?

Jag menar att många "aktörer" (tyckare) har tankeblockeringar som styrs av en moraluppfattning om hur saker ska vara. Vi är alla indoktrinerade av den Svenska opinionsbildningen kring narkotika, även vi som anser oss vara fria tänkare (inklusive Mig själv). Det är något som är svårt att acceptera, men trots allt, ett faktum. Jag och mina kamrater brottas dagligen med problemet att tänka fritt! Vi är ju experterna på våra egna liv men ändå finns det medlemmar i SBF som på fullast alvar anser det vara rätt att sheriffen tar ”kabben” ifrån oss, fastän att det bara leder till ytterligare en stöld, att en kvinna måste sälja sig igen för en femhundring så att en ny "kabbe" kan inhandlas, inget gott för det med sig förutom att stigmatiseringen ökar. Många medlemmar tycker att vi/Jag inte ska driva frågan om sprutbyten, det finns även människor inom medlemskollektivet som på fullaste alvar menar att vi ska bli utkastade från Metadonprogrammet för återfall och så vidare, då är det nog inte så svårt att förstå att tyckare anser så.

Avslutningsvis en fråga- Om vi (brukare) som verkligen drabbas negativt tycker så här, är det då inte lätt att förstå att andra aktörer också har blivit indoktrinerade och därför har en uppfattning om hur det ska vara? Det är väl så här vi uppfostrats till att tänka/tycka? Det kanske inte är så konstigt i alla fall.