Vårt första pressmeddelande att vi bildats (Arkiv från 2002)

Vårt första pressmeddelande kom 2002 och meddelade att föreningen bildats.


Pressmedelande: SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN

Är startad i samarbete med RFHL, för hjälp åt människor med opiat, subutex, metadon och annan substitutionsbehandling. Vi som har startat föreningen är alla brukare av Subutex eller Metadon.

Föreningens arbete är att tillvarata och kämpa för brukarnas rättigheter.
Vi har alla tidigare drabbats av missbrukets baksida och även upplevt samhällets
diskriminering på grund av dess attityder gentemot narkomaner.

Metadon- och Subutexbehandling är bra, men har hamnat på repressiva villovägar.

Där har vi krav såväl vad gäller synen på oss som på hur behandlingen bedrivs av den enskilde.

Vårt första pressmeddelande kom 2002 och meddelade att föreningen bildats.


Pressmedelande: SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN

Är startad i samarbete med RFHL, för hjälp åt människor med opiat, subutex, metadon och annan substitutionsbehandling. Vi som har startat föreningen är alla brukare av Subutex eller Metadon.

Föreningens arbete är att tillvarata och kämpa för brukarnas rättigheter.
Vi har alla tidigare drabbats av missbrukets baksida och även upplevt samhällets
diskriminering på grund av dess attityder gentemot narkomaner.

Metadon- och Subutexbehandling är bra, men har hamnat på repressiva villovägar.

Där har vi krav såväl vad gäller synen på oss som på hur behandlingen bedrivs av den enskilde.

Vårt arbete kommer att gå ut på att synliggöra dessa förhållanden och att söka påverka och förändra dem i en för brukaren acceptabel riktning. Vi kommer att verka som brukarnas talrör och som sådant skapa kontakter med politiker, vårdsektorn, media etcetera. Brukarföreningen har värdefulla kunskaper som vi ställer till förfogande för olika ändamål, men som också bör användas i det förebyggande arbetet gentemot missbruk. Mycket av vårt arbete kommer att gå ut på att hjälpa människor inom Metadon- och Subutex- behandling. I motsats till alla andra patientgrupper saknar vi valfrihet i vården. Eftersom vi är hänvisade till en enda vårdgivare är det viktigt att få insyn i verksamheten och bevaka rättssäkerheten.

Vi kan därför hjälpa till med bland annat överklaganden och anmälningar.
Inom föreningen finns både juridisk och medicinsk expertis att tillgå.

Svenska Brukarföreningen har ett bemannat kontor på Norrtullsgatan 45 i RFHL´s lokaler.
Här finns telefon, fax, kopiator och annan hjälp som den enskilde brukaren kan tänkas att behöva.

För Svenska Brukarföreningen:
Berne Stålenkrantz (ordförande)
Allan Johansson (sekreterare)

%d bloggare gillar detta: